EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


V dobe účinnosti Občianskeho súdneho poriadku sme boli zvyknutí na to, že konečné rozhodnutie vo veci spravidla obsahovalo aj výrok o náhrade trov konania. Ako sa tento stav zmení a s akými ďalšími zmenami je potrebné pri rozhodovaní o trovách konania počítať?

V súvislosti s blížiacou sa účinnosťou nových procesných kódexov dávame do pozornosti aj príspevok doc. Števčeka z Justičnej revue o koncepcii civilného procesu v Slovenskej republike.

Priebežne dopĺňame vzory zmlúv a právnych podaní k novým procesným kódexom. Sú priradené k súvisiacim ustanoveniam týchto zákonov a sú zaradené do oblasti civilné procesné právo.

Čo všetko je potrebné splniť, aby bola prevádzka e-shopu v súlade so zákonom? Zistite v prehľade dôležitých povinností a upozornení pre tento špecifický druh predaja.

Informácie o zásadných zmenách, ku ktorým došlo v roku 2015 a 2016 v súvislosti s obchodným majetkom získate z ďalšieho vybraného príspevku.

Vybrali sme aj príspevok, ktorý sa venuje zmluvným vzťahom v športe, zárobkovej činnosti športovca a športového odborníka v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a daňovým a odvodovým povinnostiam.

Na záver odporúčame zaujímavé rozhodnutie súdu ku konkurznej úprave a posúdeniu práva úpadcu užívať predmet leasingu.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zmeny v rozhodovaní o trovách konania v CSP advokátov asi nepotešia   Zmeny v rozhodovaní o trovách konania v CSP advokátov asi nepotešia
  Novou právnou úpravou rozhodovania o trovách konania zákonodarca navyše pridáva (minimálne administratívnu) prácu aj advokátom a exekútorom. Čítajte, s akými zmenami je treba v súvislosti s rozhodovaním o trovách konania počítať.
 
Prevádzkujete e-shop v súlade so zákonom?   Prevádzkujete e-shop v súlade so zákonom?
  Základné informácie o spoločnosti, riadne označené výrobky, informácia o cene, obchodné podmienky... Overte si, či prevádzkujete e-shop v súlade s platnými právnymi predpismi.
 
Zmeny v obchodnom majetku v rokoch 2015 a 2016   Zmeny v obchodnom majetku v rokoch 2015 a 2016
  V roku 2015 a 2016 došlo v súvislosti s obchodným majetkom k zásadným zmenám, ktoré sa premietli predovšetkým do zmeny spôsobu odpisovania majetku.
 
Zmluvné vzťahy a zárobková činnosť podľa zákona o športe od 1. 1. 2016   Zmluvné vzťahy a zárobková činnosť podľa zákona o športe
od 1. 1. 2016
  Článok sa venuje zmluvným vzťahom v športe, zárobkovej činnosti športovca a športového odborníka v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a daňovým a odvodovým povinnostiam.
 
Právo úpadcu užívať predmet leasingu   Právo úpadcu užívať predmet leasingu
  Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici (R 33/2016) sa vyjadruje k právu úpadcu užívať predmet nájmu a posúdeniu, či prevod práv a povinností úpadcu ako leasingového nájomcu je úkonom, ktorým došlo k ukráteniu pohľadávok veriteľov dlžníka.
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o priestupkoch – veľký komentár   Videoškolenie: Ochrana osobných údajov v E-SHOPE   Obchodný register po 1. 7. 2016, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
 
Zákon o priestupkoch – veľký komentár


-----------------

(publikácia)
  Ochrana osobných údajov v E-SHOPE


-----------------------
(videoškolenie)
  Obchodný register po
1. 7. 2016, zrušenie
a likvidácia obchodných spoločností
--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina