EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Takmer rok uplynul od zverejnenia nových procesných kódexov v Zbierke zákonov SR a dňa 1. júla 2016 už nadobudli účinnosť. Aby sme Vám čo najviac uľahčili prácu v podmienkach tejto zásadne zmenenej právnej úpravy, vybrali sme odborné články a nové vzory, ktoré sa budú aplikovať v novom civilnom procese. Taktiež upozorňujeme na prevodovú tabuľku medzi ustanoveniami už neúčinného Občianskeho súdneho poriadku a nového Civilného sporového poriadku.

Tieto príspevky nájdete zaradené v časti Literatúra pod názvom Rýchly sprievodca CSP.

Ďalší z kódexov, ktorý od 1. júla 2016 nahradil Občiansky súdny poriadok je Správny súdny poriadok. Ide o právnu úpravu, ktorú v podmienkach OSP riešila piata časť tohto zákona. Viac informácií o zmenách v tejto časti právnej úpravy nájdete v ďalšom vybranom príspevku.

Priebežne dopĺňame vzory zmlúv a právnych podaní k novým procesným kódexom. Sú priradené k súvisiacim ustanoveniam týchto zákonov a sú zaradené do oblasti civilné procesné právo.

Komplexný pohľad na zmeny v reštrukturalizácii vo väzbe na daň z príjmov, ku ktorým došlo v roku 2015, získate z ďalšieho vybraného príspevku.

Na záver odporúčame príspevok týkajúci sa posudzovania konkurenčnej doložky v pracovnej zmluve.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Sprievodca konaním v prvej inštancii podľa CSP   Sprievodca konaním v prvej inštancii podľa CSP
  Dôvodom výsadného postavenia konania v prvej inštancii je skutočnosť, že práve v tejto časti súdneho procesu musí účastník konania uniesť bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno.
 
Správny súdny poriadok – najdôležitejšie zmeny   Správny súdny poriadok – najdôležitejšie zmeny
  Pod lupu sme si zobrali ďalší z kódexov, ktoré od 1. júla 2016 nahradia Občiansky súdny poriadok. SSP upravuje právomoc a príslušnosť súdov v správnom súdnictve a tiež konanie a postup správnych súdov, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.
 
Vplyv reštrukturalizácie na daň z príjmov   Vplyv reštrukturalizácie na daň z príjmov
  Zmeny zavedené novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 87/2015 Z. z. majú vplyv na reštrukturalizačné konanie najmä vo vzťahu k nezabezpečeným veriteľom. O aké zmeny ide, aký je ich vplyv na účtovanie v procese reštrukturalizácie a na základ dane z príjmov?
 
Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve   Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve
  Článok hovorí o možnostiach zamestnávateľa vo vzťahu k obmedzeniu zárobkovej činnosti zamestnanca, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, a to počas trvania pracovného pomeru, ako aj po jeho skončení. Tiež poukazuje na to, aké dôležité je dohodnúť v pracovnej zmluve platnú konkurenčnú doložku.
 
Novozavedené definície pojmov právoplatnosť a vykonateľnosť v CSP   Novozavedené definície pojmov právoplatnosť
a vykonateľnosť v CSP
  Článok sa zameriava na novozavedenú zákonnú definíciu pojmov právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí; obe vlastnosti sú totiž kľúčovými atribútmi, bez ktorých by súdne rozhodnutie bolo iba obyčajným „zdrapom“ papiera.
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o odpadoch – komentár   Videoškolenie: Exekučné zrážky a zrážky zo mzdy – aktuálne od 1. 7. 2016   Videoškolenie: Pracovná cesta – spoločník verzus konateľ
 
Zákon o odpadoch –
komentár

-----------------

(publikácia)
  Exekučné zrážky a zrážky
zo mzdy – aktuálne
od 1. 7. 2016
----------------------
(videoškolenie)
  Pracovná cesta – spoločník verzus konateľ

----------------------

(videoškolenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina