EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente majú nahradiť klasické poštové podania a listinné vedenie sporov a konaní. Podľa niektorých názorov ide o prelomový spôsob komunikácie a vedenia konaní s právnickými osobami. Oboznámte sa s konkrétnymi postupmi a upozornením na účinky novej úpravy. Pre viac informácií odporúčame aj komentár k zákonu o e-Governmente.

Reakciou na nedávne medializované prípady násilného odobratia detí bola nová vyhláška č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu vo veciach maloletých.

Prečítajte si, aké sú zmeny zavedené touto vyhláškou a rozdiely vo výkone rozhodnutia vo veciach maloletých podľa nového Civilného mimosporového poriadku v porovnaní s predchádzajúcou úpravou v OSP.

Všetky príspevky k rekodifikácii sú zaradené do oblasti civilné procesné právo, kde nájdete aj prevodovú tabuľku medzi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku a nového Civilného sporového poriadku.

Aké zmeny nastali v Exekučnom poriadku od 1. júla 2016 a ako sa zmenil postup pri výkone zrážok zo mzdy a iných príjmov po zrušení Občianskeho súdneho poriadku, sa dozviete z ďalších vybraných príspevkov.

1. júla vstúpil do účinnosti aj nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Na otvorené otázky k tejto téme upozorňuje vybraný príspevok z Justičnej revue. Pod príspevkom nájdete aj odkazy na ďalšie články k tejto téme.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok   Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok
  Podľa zákona o e-Governmente nastáva od 1. augusta 2016 povinná aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby. Majú nahradiť klasické poštové podania a listinné vedenie sporov a konaní. Aké sú následky doručenia elektronického podania alebo rozhodnutia do elektronickej schránky a možné riziká s tým spojené?
 
Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých podľa Civilného mimosporového poriadku   Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých podľa Civilného mimosporového poriadku
  Jedným z najintenzívnejších zásahov súdu do súkromnej sféry fyzických osôb je bezpochyby výkon rozhodnutia, obzvlášť, ak ide o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých detí. Aké sú rozdiely v tomto výkone v porovnaní s úpravou v OSP? Čo ustanovuje nová vyhláška o podrobnostiach výkonu vo veciach maloletých?
 
Zmeny v Exekučnom poriadku od 1. júla 2016   Zmeny v Exekučnom poriadku od 1. júla 2016
  Komentár k ustanoveniam Exekučného poriadku, ktoré boli zmenené zákonom č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou k 1. júlu 2016. Zmeny súvisia s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku.
 
Zrážky od 1. 7. 2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku   Zrážky od 1. 7. 2016 po zrušení Občianskeho súdneho poriadku
  Zmenenú úpravu pri výkone zrážok zo mzdy a iných príjmov okrem trojice nových procesných kódexov ovplyvňuje aj zákon č. 125/2016 Z. z., ktorý obsahuje aj zmeny v právnych predpisoch týkajúcich sa vykonávania zrážok od 1. 7. 2016.
 
Otvorené otázky trestnej zodpovednosti právnických osôb   Otvorené otázky trestnej zodpovednosti právnických osôb
  Trestná zodpovednosť právnických osôb je v podmienkach kontinentálneho právneho systému témou, ktorá je v tomto systéme „cudzím prvkom“ a odbornou verejnosťou vnímaná skôr rozpačito. Autor sa zameriava na niektoré problematické otázky trestnej zodpovednosti a trestania právnických osôb, poukazuje na nedostatky právnej úpravy.
 
 

Odporúčame:

 
Zákon o odpadoch – komentár   Rekodifikácia civilného procesného práva – konferencia   Školenie: Civilný mimosporový poriadok
 
Zákon o odpadoch –
komentár
-----------------

(publikácia)
  Rekodifikácia civilného procesného práva
-------------------
(konferencia)
  Civilný mimosporový poriadok
--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina