EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Na úvod sme pre Vás pripravili prehľad najdôležitejších zmien, ktoré ovplyvnili zápisy v katastri nehnuteľností. Týkajú sa priamo nadväznosti na zmeny súdnych procesných predpisov, tiež však došlo aj ku zmenám týkajúcim sa orgánov na úseku katastra, ale aj k zmenám ponímania poznámky pri vyvlastňovacom konaní.

Odborníčku na problematiku odpadov sme oslovili s otázkami ohľadom povinností podnikateľov podľa nového zákona o odpadoch. Vo vybranom príspevku sa tak dozviete, aké povinnosti má podnikateľ, keď dáva zákazníkom na tovar vrecká alebo ak si chce kúpiť zo zahraničia tovar v obale, napríklad tlačiareň na vlastné použitie. Pre viac informácií odporúčame komentár k zákonu o odpadoch.

Od 1. januára 2017 bude účinná novela zákona o DPH. Pozrite si prehľad zmien, ktoré sa dotýkajú úroku z nadmerného odpočtu, uvádzania faktúr s prenosom daňovej povinnosti v stavebníctve v kontrolnom výkaze, či zavedenia právnej fikcie pri prenose daňovej povinnosti pri stavebných prácach.

Na záver sme vybrali rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktoré upresňuje výklad práva EÚ v otázke oprávnenosti predaja záložných kópií počítačových programov.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zmeny v katastri v dôsledku rekodifikácie   Zmeny v katastri v dôsledku rekodifikácie
  Nová úprava v odvolaní proti zamietavému rozhodnutiu pri návrhu na vklad, zmena týkajúca sa orgánov na úseku katastra a ponímania poznámky pri vyvlastňovacom konaní.
 
K niektorým povinnostiam podľa zákona o odpadoch   K niektorým povinnostiam podľa zákona o odpadoch
  Reakcie na niektoré publikované názory k viacerým aspektom nového zákona o odpadoch, odpovede na často uvádzané otázky, porovnanie niektorých ustanovení starého a nového zákona.
 
Plynutie času v práve alebo praktický sprievodca lehotami   Plynutie času v práve alebo praktický sprievodca lehotami
  Článok upozorňuje na najčastejšie omyly spojené s uplatňovaním časovo obmedzených nárokov, na ktoré môžete doplatiť v bežnom živote aj v podnikaní.
 
Novinky v DPH v roku 2017   Novinky v DPH v roku 2017
  Od 1. januára 2017 začne platiť novela zákona o DPH, ktorá zavádza niekoľko noviniek.
Pozrite si podrobný popis zmien, ktoré novela č. 297/2016 Z. z. platiteľom DPH prináša.
 
Súdny dvor EÚ: K právnej ochrane počítačových programov   Súdny dvor EÚ: K právnej ochrane počítačových programov
  Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie môže predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi, vec č. C-166/15.
 
 

Odporúčame:

 
Obchodný zákonník – Veľký komentár   Školenie: Spotrebiteľské spory v rekodifikovanom civilnom procese   Videoškolenie: Koncentrácia konania v rámci dokazovania
 
Obchodný zákonník
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  Spotrebiteľské spory
v rekodifikovanom civilnom procese
--------------
(školenie)
  Koncentrácia konania
v rámci dokazovania

----------------------

(videoškolenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina