EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 
 

Vážený/á pán/pani,


Zákon o upomínacom konaní zaviedol rovnocennú elektronickú alternatívu k platobným rozkazom. Agendu elektronických platobných rozkazov bude riešiť Okresný súd v Banskej Bystrici prostredníctvom elektronickej služby cez štandardizované elektronické formuláre. Zníženie súdneho poplatku o jednu polovicu a nespoplatňovanie vytvorenia rovnopisu podaní by malo byť silným motivačným faktorom pre voľbu postupu podľa zákona o upomínacom konaní.

Z nových príspevkov k téme rekodifikácie civilného procesného práva vyberáme príspevok o oznámení o spore. Prostredníctvom tohto inštitútu procesná strana oznamuje potenciálnemu intervenientovi, že sa vedie spor, ktorý môže mať dosah na ich vzájomný hmotnoprávny vzťah (typicky napr. regresné nároky z poistných vzťahov a pod.) a zároveň ho vyzýva, aby vstúpil do konania. V databáze epi.sk nájdete aj vzor takéhoto oznámenia.

Aké zmeny v zdaňovaní zaviedla novela zákona o dani z príjmov od januára 2017 nájdete v ďalšom príspevku.
Na záver sme vybrali vzor akcionárskej zmluvy k novému typu obchodnej spoločnosti – jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorý je zriadený v našom právnom poriadku od 1. januára tohto roka.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.

Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Nový zákon o upomínacom konaní   Nový zákon o upomínacom konaní
  Alternatívny spôsob riešenia sporov o peňažné plnenie od 1. februára 2017 – elektronicky a lacnejšie.
 
Oznámenie o spore   Oznámenie o spore
  Jedna z tzv. novôt Civilného sporového poriadku. Nejde o podanie smerované súdu, ale o úkon medzi účastníkmi právneho vzťahu, ktorý vyvoláva účinky v ich vzájomnom súdnom konaní.
 
Novela zákona o dani z príjmov od januára 2017   Novela zákona o dani z príjmov od januára 2017
  Novelou sa zvyšujú paušálne výdavky živnostníkov, zavádza sa daň z dividend, znižuje sa sadzba korporátnej dane. Pozrite si aj ostatné zmeny zavedené zákonom č. 341/2016 Z. z.
 
Akcionárska zmluva   Akcionárska zmluva
  Jednoduchá spoločnosť na akcie je kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá spája prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
 
Dôvodová správa k novele zákona o hazardných hrách účinnej od 1. januára 2017   Dôvodová správa k novele zákona o hazardných hrách účinnej od 1. januára 2017
  Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám. Mení sa výkon dozoru pri hazardných hrách nelicencovaných poskytovateľov v on-line prostredí.
 
 

Odporúčame:

 
Obchodný zákonník – Veľký komentár   Školenie: Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente   Videoškolenie: Platobný rozkaz a odpor voči nemu
 
Obchodný zákonník
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  Elektronické schránky
v zmysle zákona
o e-Governmente
--------------
(školenie)
  Platobný rozkaz
a odpor voči nemu

----------------------

(videoškolenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina