EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Najvyšší súd vydal viacero nových rozhodnutí týkajúcich sa posúdenia prípustnosti dovolania podľa právnej úpravy Civilného sporového poriadku. Ponúkame Vám ich prehľad.

Zároveň odporúčame aj možnosť rozšíriť si EPI Právny systém o praktický balíček 18 videoškolení k Civilnému sporovému poriadku, ktorého súčasťou sú aj videoškolenia k téme dovolania.

Leto je v plnom prúde a s ním aj možnosť študentov využiť prázdninový čas na brigády. Vo vybranom príspevku nájdete podrobný postup zdaňovania príjmu podľa dohody o brigádnickej práci, vzor takejto dohody, ale aj práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného.

Nový zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júna 2017 a priniesol viaceré zmeny vo fungovaní štátnej správy. Do databázy sme zaradili nové vzory zmlúv vypracované v súlade so zmenenou právnou úpravou.

V poslednom vybranom príspevku sa dozviete, čo sa zmenilo v doručovaní do vlastných rúk pre občanov v správnom konaní.

Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Dovolanie v rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR   Dovolanie v rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR
  Výber novej judikatúry k prípustnosti dovolania podľa Civilného sporového poriadku.
 
Letné brigády študentov   Letné brigády študentov
  Dohody o brigádnickej práci, práva a povinnosti študenta a zamestnávateľa v súvislosti s platením poistného a postup pri zdaňovaní príjmu.
 
Všeobecné správne konanie – Teória a prax   Všeobecné správne konanie – Teória a prax
  V produkte EPI Komentáre, v časti Komentár k zákonu č. 71/1967 Zb. Správny poriadok je zaradená aj publikácia Všeobecné správne konanie - Teória a prax, ktorú v máji 2017 vydalo vydavateľstvo Eurokódex.
 
Nové Nariadenie EÚ o insolvenčom konaní   Nové Nariadenie EÚ o insolvenčom konaní
  Hlavná zmena sa týka rozšírenia pôsobnosti aj na konania, ktorých cieľom je záchrana hospodársky schopných podnikov (napr. reštrukturalizácia, spotrebiteľské insolvenčné konania).
 
Významná zmena pri doručovaní zásielok v správnom konaní   Významná zmena pri doručovaní zásielok v správnom konaní
  Od 1. júla 2017 je účinná zmena v doručovaní do vlastných rúk pre občanov v správnom konaní. Zmena sa týka odbernej lehoty pri fikcii doručenia.
 
 

Odporúčame:

 
Obchodný zákonník – Veľký komentár   Správny poriadok a správny súdny poriadok - Judikatúra   Konferencie: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)
 
Obchodný zákonník
– Veľký komentár----------------

(publikácia)
  Správny poriadok
a správny súdny poriadok
– Judikatúra


----------------
(publikácia)
  Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)
--------------------

(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina