EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


K často riešeným otázkam určenia výživného sme pre Vás pripravili výber z najnovších rozhodnutí krajských súdov. Rok 2017 priniesol zmeny týkajúce sa oddlženia fyzických osôb, ako aj zmeny v exekučnom konaní. Ako vplývajú na uspokojenie nárokov dotknutých veriteľov?

V súvislosti s touto témou odporúčame aj príspevok o vymáhaní pohľadávok Sociálnou poisťovňou, ktoré bolo zavedené ako jedna zo zmien v Exekučnom poriadku.

E-shopy a elektronicky dodávané služby sú dnes už bežnou súčasťou našich aktivít. Vybraný príspevok ponúka komplexný pohľad na tieto aktivity z pohľadu daní a účtovníctva.

Z Justičnej revue vyberáme príspevok prof. Čentéša, v ktorom rozoberá súbeh trestného konania a daňového konania vo vzťahu k sankcionovaniu fyzickej osoby. Odporúčame tiež príspevok o rozhodovacej praxi súdov k otázke výkonu práva strany na vyjadrenie sa k vyjadreniu protistrany v civilnom súdnom spore.

Na záver ešte zaujímavé rozhodnutie, v ktorom súd posudzoval situáciu, kedy sa advokát a jeho klient dohodli, že odmena advokáta bude uhradená až po ukončení predmetného exekučného konania. K zániku zastupovania klienta advokátom však došlo už pred ukončením exekučného konania. Vznikol tak advokátovi aj nárok na vyplatenie dohodnutej odmeny ešte pred ukončením exekučného konania?

Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zmeny v oddlžení a exekúciách z pohľadu veriteľov   Zmeny v oddlžení a exekúciách z pohľadu veriteľov
  Ako sa zmenilo postavenie veriteľov v právnej úprave oddlženia a exekúcií v roku 2017?
 
Výživné v nových rozhodnutiach súdov   Výživné v nových rozhodnutiach súdov
  Ako súdy rozhodujú o výživnom? Výber rozhodnutí krajských súdov.
 
Obchodovanie cez internet z pohľadu daní   Obchodovanie cez internet z pohľadu daní
  E-shop a elektronicky dodávané služby z hľadiska účtovníctva a z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.
 
Súbeh trestného konania a daňového konania a zásada ne bis in idem   Súbeh trestného konania a daňového konania a zásada ne bis in idem
  K objasneniu zásady ne bis in idem najmä z hľadiska súbehu trestného konania a daňového konania vo vzťahu k sankcionovaniu fyzickej osoby.
 
Odmena advokáta v prípade, že stále prebieha vymáhanie trov právneho zastúpenia   Odmena advokáta v prípade, že stále prebieha vymáhanie trov právneho zastúpenia
  Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 14Co/320/2016 zo dňa 26. 4. 2017
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Obchodný zákonník – Veľký komentár   Videoškolenie: Odvolanie a odvolacie dôvody   Školenie: Nový zákon o odpadoch
 
Obchodný zákonník
– Veľký komentár
----------------

(publikácia)
  Odvolanie a odvolacie dôvody
----------------------
(videoškolenie)
  Nový zákon
o odpadoch
--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina