EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Začiatok nového roka priniesol v slovenskej legislatíve viacero zmien a noviniek, ktorých účinnosť sa spája práve s dátumom 1. januára 2018.

V správe daní je veľkou zmenou pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri registrované pre daň z príjmov ich povinnosť komunikovať elektronicky s finančnou správou.

Od 1. januára platí aj viacero nových a prísnejších povinností, ktoré pre konateľov znamenajú zmeny v Obchodnom zákonníku. Vybraný príspevok prináša prehľad týchto zmenených povinností a informácie o rozšírení zodpovednosti aj pre bývalých štatutárov, o hrozbe diskvalifikácie, či o novom trestnom čine nekalej likvidácie.

Ukončenie kalendárneho roka je súčasne aj zdaňovacím obdobím, ktoré je potrebné uzatvoriť z pohľadu zamestnávateľa a zamestnancov a pripraviť nové zdaňovacie obdobie roku 2018. Vybraný príspevok je zameraný na objasnenie povinností, ktoré majú zamestnávatelia pri ukončení roku 2017 v mzdovom účtovníctve.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017 je potrebné podať do 31. januára 2018. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň aj splatná. Vo vybranom príspevku nájdete všetko potrebné k správnemu výpočtu tejto dane, ale aj množstvo príkladov z praxe, napr. ako postupovať, ak ide o daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz. K dispozícii máte aj príklad na vyplnenie daňového priznania a aj jeho editovateľný vzor.

Nové tretie aktualizované a rozšírené vydanie diela Veľký komentár Občiansky zákonník I. zväzok (Všeobecná časť) z vydavateľstva Eurokódex nájdete aj v online podobe v produkte Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku.

EPI kalkulačky pre právnikov – výpočet trov právneho zastúpenia, výpočet trov právneho zastúpenia v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch aj výpočet súdnych poplatkov – sme aktualizovali podľa právneho stavu k 1. januáru 2018.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zmeny Daňového poriadku od januára 2018   Zmeny Daňového poriadku od januára 2018
  Novinky v správe daní – index daňovej spoľahlivosti, zavedenie súhrnného protokolu, rozšírenie okruhu osôb povinných doručovať finančnej správe elektronicky.
 
Oddlženie fyzickej osoby   Oddlženie fyzickej osoby
  Priebeh a účinky osobného bankrotu, úvahy z aplikačnej praxe.
 
Zdaňovanie dividend   Zdaňovanie dividend
  Zdaňovanie dividend, vyrovnacích podielov a ostatných podobných príjmov v prípade fyzických osôb a právnických osôb.
 
Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – účinná od 1. 1. 2018   Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní – účinná od 1. 1. 2018
  Zmenená definícia nelegálneho zamestnávania a definícia pojmu „dodávka práce“.
 
Obnova konania a vedomosť o novom dôkaze   Obnova konania a vedomosť o novom dôkaze
  Uznesenie KS Žilina, sp. zn. 10Co/88/2017 k žiadosti žalobcu o obnovu konania z dôvodu že dôkaz – znalecký posudok, nemohol bez svojej viny použiť v pôvodnom konaní.
 
 

Odporúčame:

 
https://www.zakon.sk/eshop/ochrana-osobnych-udajov-podla-noveho-zakona-a-nariadenia-europskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-2016-679-gdpr/p-1570883.xhtml   Školenie: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017   Webinár: Skončenie pracovného pomeru a porušenie pracovnej disciplíny
 
Ochrana osobných
údajov podľa nového
zákona a GDPR

-------------------

(konferencia)
  Daňové priznanie k dani
z príjmov právnických osôb
za rok 2017

--------------
(školenie)
  Skončenie pracovného
pomeru a porušenie
pracovnej disciplíny

-------------

(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina