EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Zákon o odpadoch v priebehu dvoch rokov platnosti prechádza už štvrtou novelou. Koniec roka opäť priniesol významné zmeny v tomto zákone a aj v jeho vykonávacích vyhláškach. Pre sprehľadnenie povinností podnikateľov, ktorí dovážajú tovar, resp. materiál do SR, alebo vyrábajú svoje výrobky a dodávajú na trh, vám ponúkame vybraný článok. O zmenách v zákone o odpadoch informuje aj príspevok Zákon o odpadoch a jeho aplikačná novela.

Z Justičnej revue odporúčame príspevok o  formulácii petitu žaloby v konaniach o určenie, že vec patrí do dedičstva, ktorý prináša pohľady na rôzne variácie žalobného petitu v týchto konaniach.

Odporúčame tiež príspevok, ktorý rozoberá vybrané otázky zmeny žaloby v právnej úprave Civilného sporového poriadku.

Nový zákon o ochrane osobných údajov bol zverejnený v Zbierke zákonov SR pod číslom 18/2018 Z. z. Účinnosť nadobúda 25. 5. 2018. V súvislostiach k predpisu pozrite dôvodovú správučlánky k tejto téme.

Zaradili sme aj rozhodnutia posledných dvoch zverejnených Zbierok stanovísk Najvyššieho súdu, všetky rozhodnutia nájdete v systéme EPI. Z nich vyberáme zaujímavé rozhodnutie, ktoré dáva odpoveď na otázku ako riešiť zodpovednosť za škodu vodiča motorového vozidla, ku ktorému nebola uzavretá poistná zmluva.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Pre koho platí povinnosť uzatvoriť zmluvu s OZV podľa novely zákona o odpadoch od 1. 1. 2018?   Pre koho platí povinnosť uzatvoriť zmluvu s OZV podľa novely zákona o odpadoch od 1. 1. 2018?
  Sprehľadnenie povinností podnikateľov podľa zákona o odpadoch po zmenách k 1. 1. 2018.
 
Zmena žaloby   Zmena žaloby
  Vybrané otázky zmeny žaloby v právnej úprave Civilného sporového poriadku.
 
Zmeny v zdravotníckych a iných neziskových organizáciách k 15. januáru 2018   Zmeny v zdravotníckych a iných neziskových organizáciách
k 15. januáru 2018
  Čo sa mení vo fungovaní neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby?
 
Výpomoc manželovi   Výpomoc manželovi
  Je možné zamestnať manžela v pracovnom pomere u jeho manželky, ktorá je SZČO, príp. aké iné možnosti práce pre túto SZČO môže jej manžel legálne vykonávať?
 
Protokol z daňovej kontroly – k správnosti postupu daňových orgánov   Protokol z daňovej kontroly – k správnosti postupu daňových
orgánov
  Zmeškanie lehoty nemusí byť dôvodom pre neuznanie dôkazov v daňovom konaní.
 
 

Odporúčame:

 
Občiansky zákonník – Veľký komentár, Všeobecná časť, § 1 - § 122   Školenie: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky   Školenie: Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
 
Občiansky zákonník
– Veľký komentár, Všeobecná časť,
§ 1 – § 122


----------------

(pubklácia)
  Daňové priznanie k dani
z príjmov právnických osôb za rok 2017 (praktický príklad na tlačive)
a podanie účtovnej
závierky
--------------
(školenie)
  Ochrana osobných údajov podľa nového zákona
a nariadenia GDPR--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina