EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Zaregistrovali ste zmenené povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k pracovnej zdravotnej službe? Aj pri zamestnávaní „nerizikových“ zamestnancov (zamestnanci 1. a 2. kategórie prác) zostali viaceré povinnosti. Vybraný článok prináša prehľad povinností, ktoré zamestnávateľom zostali a ktoré už nemusia plniť. K tejto téme odporúčame aj videoškolenie Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP.

Rozsiahle zmeny v ochrane osobných údajov výrazne zasiahnu do aktivít mnohých subjektov. Zmení sa aj dokumentácia, ktorá slúži ako písomný právny základ pre „nakladanie“ s osobnými údajmi v rámci daného subjektu. Doterajšia dokumentácia označovaná ako „Bezpečnostný projekt“ sa s účinnosťou od 25. 5. 2018 ruší. Nová úprava zavádza špeciálnu dokumentáciu s označením „Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov“. Vo vybranom príspevku sa dozviete viac o tejto dokumentácii.  Pozrite aj ďalšie súvisiace články k téme GDPR.

Na záver vyberáme zaujímavé uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktoré sa týka výkladu pojmu "ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít" z pohľadu použitia judikatúry českých súdov.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov   Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov
  Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane odmeňovania, ovplyvňuje spôsob výkonu zdravotníckeho povolania – vybrané otázky z aplikačnej praxe.
 
Účtovanie kryptomeny   Účtovanie kryptomeny
  Spoločník vlastní kryptomenu, s ktorou by chcel obchodovať a faktúry vystavovať z vlastnej s. r. o. Ako sa daná kryptomena zaúčtuje v spoločnosti? Existuje nejaké usmernenie, ktorým sa majú klienti riadiť?
 
Ste povinní vypracovať Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov?   Ste povinní vypracovať Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov?
  GDPR a proces vyhodnocovania rizík pri osobitnom spôsobe spracúvania osobných údajov.
 
Zmeny zákona o DPH v roku 2018   Zmeny zákona o DPH v roku 2018
  Zavedenie inštitútu daňového zástupcu, zmena pri postúpení pohľadávky, súhrnné výkazy pri trojstrannom obchode, rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku.
 
Rozhodnutia českých súdov nemožno zahrnúť do pojmu „ustálená rozhodovacia prax“   Rozhodnutia českých súdov nemožno zahrnúť do pojmu „ustálená rozhodovacia prax“
  Uznesenie Najvyššieho súdu k výkladu pojmu „ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít“, použitého v článku 2 základných princípov Civilného sporového poriadku.
 
 

Odporúčame:

 
Občiansky zákonník – Veľký komentár, Všeobecná časť, § 1 - § 122   Školenie: Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a vybrané problémy v aplikačnej praxi od 1. 1. 2018   Školenie: Zákonník práce pod lupou
 
Občiansky zákonník
– Veľký komentár, Všeobecná časť,
§ 1 – § 122


----------------

(pubklácia)
  Novela zákona
č. 222/2004 Z. z. o DPH
a vybrané problémy
v aplikačnej praxi
od 1. 1. 2018
--------------
(školenie)
  Zákonní práce
pod lupou--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina