EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Transferové oceňovanie je v roku 2018 rozšírené pre ďalšie subjekty. Zmena zavádza aj podrobnejšie pravidlá ekonomického a personálneho prepojenia.

Od 1. apríla je účinná rozsiahla novela zákona o obecnom zriadení, prehľad najvýznamnejších zmien ponúka vybraný príspevok.

GDPR sa skloňuje s blížiacim sa termínom stále intenzívnejšie. Ďalší príspevok Vám pomôže určiť, či dáta, ktoré vo firme spracúvate, sú osobnými údajmi a čo všetko môže byť považované za osobný údaj.

Príspevok z Justičnej revue približuje úpravu spojenia vecí a vylúčenia veci na samostatné konanie podľa nového Správneho súdneho poriadku.

Možno nariadiť neodkladné opatrenie spočívajúce v zákaze nakladania s nehnuteľnosťou v prípade, ak súd nepozná jej hodnotu? Odpoveď dáva vybrané uznesenie Najvyššieho súdu SR.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Spojenie vecí a vylúčenie veci podľa nového Správneho súdneho poriadku   Spojenie vecí a vylúčenie veci podľa nového Správneho súdneho poriadku
  Fakultatívne a obligatórne spojenie vecí, vylúčenie veci na samostatné konanie, forma rozhodnutia, spojením veci a výrokom rozhodnutia vo veci samej.
 
GDPR: Čo všetko je osobný údaj   GDPR: Čo všetko je osobný údaj
  Osobný údaj ako akákoľvek informácia súvisiaca s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou.
 
Zlučovanie obchodných spoločností po novom   Zlučovanie obchodných spoločností po novom
  Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby.
 
Rozsiahle rozšírenie osobnej pôsobnosti, podrobnejšie pravidlá ekonomického prepojenia.   Transferové oceňovanie v roku 2018
  Rozsiahle rozšírenie osobnej pôsobnosti, podrobnejšie pravidlá ekonomického prepojenia.
 
V rámci trojstranného obchodu sa tovar fyzicky prepravuje alebo odosiela priamo od prvého dodávateľa k druhému odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu.   Zmeny v uplatňovaní trojstranného obchodu
  Uznesenie Najvyššieho súdu k výkladu pojmu „ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít“, použitého v článku 2 základných princípov Civilného sporového poriadku.
 
 

Odporúčame:

 
Všeobecné správne konanie - Teória a prax   Konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia aktuálne v roku 2018   Konferencia: Odpady e+ 2018
 
Všeobecné správne konanie – Teória a prax

----------------

(pubklácia)
  Konkurz
a reštrukturalizácia
aktuálne v roku 2018
---------------------
(konferencia)
  Odpady e+ 2018


---------------------

(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina