EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. mája 2018 ustanovila aj povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancom mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu. Zvyšuje aj sumy mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok a za nočnúm prácu.

Od 1. mája sa mení aj zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Prehľad najvýznamnejších zmien ponúka vybraný príspevok.

Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní, podá opravné alebo dodatočné daňové priznanie. Z ďalšieho vybraného príspevku sa dozviete, aké sú pravidlá pre podávania týchto typov daňových priznaní.

Odporúčame tiež príspevok z Justičnej revue, ktorý rozoberá zaujímavú tému pričítateľnosti nielen v trestnom am občianskom práve.

Vybrané uznesenie Najvyššieho súdu SR sa týka otázky, či k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ale aj samotným rozhodnutím.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Ako sa mení Zákonník práce k 1. máju 2018?   Ako sa mení Zákonník práce k 1. máju 2018?
  Mzdové zvýhodnenia, mzda a náhradné voľno za prácu nadčas, zmeny v potvrdení o zamestnaní a potvrdenie o zrážkach pri dohodách.
 
Prehľad zmien pri nájme poľnohospodárskych pozemkov   Prehľad zmien pri nájme poľnohospodárskych pozemkov
  Od 1. mája 2018 sa menia pravidlá pre určenie výšky nájmu a ukončenie zmluvných vzťahov.
 
GDPR a pracovná zmluva   GDPR a pracovná zmluva
  Náležitosti pracovnej zmluvy podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia od 25. 5. 2018.
 
Smernica o ochrane obchodného tajomstva obchodnej spoločnosti   Smernica o ochrane obchodného tajomstva obchodnej spoločnosti
  Ako zabezpečiť utajenie všetkých hmotných a nehmotných statkov, ktoré podľa majiteľa obchodného tajomstva majú zostať utajené.
 
Mandátna zmluva a automobil   Mandátna zmluva a automobil
  Spoločnosť s r. o. chce mandatárovi poskytnúť svoj automobil a preplácať mu PHL. Môže spoločnosť s r. o. preplácať mandatárovi bločky na PHL?
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár   Školenie: Zákonník práce pod lupou 2018   Publikácie: Úplné znenia zákonov
 
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  Zákonník práce
pod lupou 2018
--------------
(školenie)
  Úplné znenia zákonov
-----------------

(publikácie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina