EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Sprehľadnenie základných povinností v nakladaní s odpadmi každej firmy, a to bez ohľadu na predmet podnikania, ponúka prvý z vybraných príspevkov.

Od 25. mája 2018 nastala dlho avizovaná zmena v právnej úprave ochrany osobných údajov. Vzory, články, príklady z praxe a videoškolenia k tejto téme sme vyčlenili do samostatného modulu s označením GDPR.

K tejto téme pripravujeme na 14. júna 2018 aj konferenciu, na ktorej bude sedem odborníkov pripravených odpovedať na Vaše otázky v panelovej diskusii.

Najvyšší súd SR vo veľkom senáte opäť rozhodoval o kumulácii dovolacích dôvodov. V novom rozhodnutí dospel k odlišnému právnemu názoru, než aký vyslovil vo svojom rozhodnutí z minulého roka.

Novo prijatý zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch upravuje sociálny podnik v oveľa širšom kontexte, aký poskytovala jeho predchádzajúca úprava v zákone o službách zamestnanosti.

Odporúčame tiež príspevok z Justičnej revue, ktorý rozoberá ochranu osobných údajov v konaní o priestupku a iné problémy priestupkového práva.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa   Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa
  Povinnosti týkajúce sa evidencie odpadov a nahlasovania údajov z tejto evidencie. Sankcie za neplnenie týchto povinností.
 
Obchodno-právny vzťah tichého spoločenstva   Obchodno-právny vzťah tichého spoločenstva
  Vznik a zánik, právo na podiel na zisku a podieľanie sa na strate z podnikania.
 
30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov   30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov
  Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil materiál, ktorý obsahuje odporúčaný návod pre postup v súlade GDPR.
 
Sociálne podniky - nový zákon účinný od 1. mája 2018   Sociálne podniky – nový zákon účinný od 1. mája 2018
  Samostatná právna úprava sociálneho podniku po novom dovoľuje sociálnym podnikom napĺňať nespočetné množstvo spoločensky prospešných cieľov vysoko nad rámec pracovnej integrácie či riešenia otázok zamestnanosti.
 
Nové sumy stravného od 1. 6. 2018   Nové sumy stravného od 1. 6. 2018
  Zvýšenie súm stravného ovplyvní aj minimálnu sumu stravných lístkov, ktorá sa od 1. 6. 2018 zvyšuje na 3,60 eura.
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár   Konferencia: GDPR a osobné údaje   Publikácia: Daňové judikáty
 
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  GDPR a osobné údaje
--------------------
(konferencia)
  Daňové judikáty
-----------------

(publikácie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina