EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Viacerí podnikatelia, ale aj iné povinné osoby majú zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona o boji proti praniu špinavých peňazí. V internom predpise, tzv. programe vlastnej činnosti, musia mať špecifikované, ako budú plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce z tohto zákona. V databáze nájdete aj vzor takéhoto programu.

Zverejnili sme tiež online podobu diela z vydavateľstva Eurokódex – Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR. Online verzia diela je dostupná pre užívateľov Právneho systému Premium, v časti Eurokódex literatúra. Prístup je možné zakúpiť aj samostatne v e-shope www.zakon.sk.

Obsah k aktuálnym témam GDPRCSP sme vyčlenili do časti Moduly. Ich obsah je prístupný pre zákazníkov právnych systémov Medium a Premium.

Do obsahu Právneho systému Medium a Premium sme pridali aj videoškolenia, odporúčame záznam z konferencie Konkurz a reštrukturalizácia aktuálne v roku 2018.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti – povinnosti podnikateľov   Legalizácia príjmov z trestnej činnosti – povinnosti podnikateľov
  Advokáti, účtovníci, realitní makléri a iné povinné osoby, vzor programu vlastnej činnosti.
 
Dodatočné konanie o dedičstve   Dodatočné konanie o dedičstve
  Vznik a zánik, právo na podiel na zisku a podieľanie sa na strate z podnikania.
 
Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby – GDPR   Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby – GDPR
  Poverená osoba môže spracúvať osobné údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa.
 
Dôvodová správa k novému zákonu proti byrokracii   Dôvodová správa k novému zákonu proti byrokracii
  Samostatná právna úprava sociálneho podniku po novom dovoľuje sociálnym podnikom napĺňať nespočetné množstvo spoločensky prospešných cieľov vysoko nad rámec pracovnej integrácie či riešenia otázok zamestnanosti.
 
Žaloba o zrušenie záložného práva nie je prípustná   Žaloba o zrušenie záložného práva nie je prípustná
  Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne sp. zn. 19Co 107/2017 k možnosti zrušenia záložného práva súdom.
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár   Školenie: Dovolanie v civilnom procese   Publikácia: Trestný zákon, IV. aktualizované vydanie
 
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  Dovolanie v civilnom procese--------------
(školenie)
  Trestný zákon,
IV. aktualizované vydanie
-----------------

(publikácie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina