EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


K letu a prázdninám patrí aj zvýšený záujem mladých záujemcov o prácu. Vybraný príspevok sumarizuje všetky povinnosti, ktoré je potrebné dodržať pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov.

Čoraz viac zdravotníckych zariadení na Slovensku začína využívať inštitút mediácie. Uvedomujú si potrebu skvalitnenia komunikácie ako prevencie konfliktov. Vybraný príspevok ponúka základný náhľad na mediáciu v zdravotníctve.

Obsah k aktuálnym témam GDPRCSP sme vyčlenili do časti Moduly. Ich obsah je prístupný pre zákazníkov právnych systémov Medium a Premium.

Do obsahu Právneho systému Medium a Premium sme pridali aj videoškolenia, z novodoplnených videoškolení odporúčame Elektronický návrh na vklad do katastra.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla   Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  Rozhodnutia súdov k posúdeniu vzniku zodpovednosti.
 
GDPR: Ochrana osobnosti verzus práva dotknutých osôb   GDPR: Ochrana osobnosti verzus práva dotknutých osôb
  Ako sa oslobodiť spod hrozby pokuty?
 
Náklady na súdne trovy a daňový výdavok   Náklady na súdne trovy a daňový výdavok
  Sú aj trovy rozhodcovského konania daňovým výdavkom?
 
Mediácia v zdravotníctve   Mediácia v zdravotníctve
  Špecifiká konfliktov v zdravotníckych zariadeniach.
 
Začiatok plynutia lehoty na podanie žaloby na obnovu konania   Začiatok plynutia lehoty na podanie žaloby na obnovu konania
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5Cdo 11/2017.
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár   Konferencia: Trestné činy hospodárske, daňové a sprenevera eurofondov   Publikácia: Občiansky zákonník – Veľký komentár, Všeobecná časť, § 1 - § 122, 1. Zväzok – 3. Aktualizované vydanie
 
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR
– Veľký komentár


-----------------

(publikácia)
  Trestné činy hospodárske, daňové a sprenevera eurofondov-------------------
(konferencia)
  Občiansky zákonník – Veľký komentár, Všeobecná časť,
§ 1 – § 122, 1. Zväzok – 3. Aktualizované
vydanie

----------------

(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina