EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Od 1. októbra bude účinná rozsiahla novela katastrálneho zákona, ktorá je náhradou za plánovaný nový katastrálny zákon. Novela sa dotýka celého spektra ustanovení a celkovo ju možno považovať za krok vpred, aj keď niektoré jej ustanovenia neprinesú asi očakávaný efekt. Podrobnejšie o zmenách sa dozviete vo vybranom príspevku.

K problematike nehnuteľností odporúčame aj výber z nových rozhodnutí súdov.

Ako postupovať, ak u Vás nastane tzv. bezpečnostný incident a dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov?

Od 1. septembra spoločník nemôže v stanovených prípadoch previesť svoj obchodný podiel. Pozrite si sumár zavedených zmien vrátane daňového a účtovného pohľadu na predaj obchodných podielov.

Do obsahu Právneho systému Medium a Premium sme pridali aj videoškolenia, z novodoplnených videoškolení odporúčame Elektronické podania, ich kategórie a účinky.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Veľká novela katastrálneho zákona   Veľká novela katastrálneho zákona
  Nové náležitosti návrhu na katastrálne konanie, zmeny v oprave chýb a zápisoch súdneho rozhodnutia.
 
GDPR: Porušenie ochrany osobných údajov   GDPR: Porušenie ochrany osobných údajov
  Kedy máte povinnosť oznámiť bezpečnostný incident Úradu?
 
Prevod obchodného podielu   Prevod obchodného podielu
  Nové prípady pre zákaz prevodu, zjednodušenie pri spoločníkoch neevidovaných v zozname daňových dlžníkov.
 
Dohody o určení cien ďalšieho predaja (RPM), dohody obmedzujúce hospodársku súťaž   Dohody o určení cien ďalšieho predaja (RPM), dohody obmedzujúce hospodársku súťaž
  Čo v prípade, keď sa „silnejšia“ strana dodávateľa snaží určiť ceny tovaru distribútorom?
 
K postúpeniu nároku na vrátenie dane na inú osobu   K postúpeniu nároku na vrátenie dane na inú osobu
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sžfk 14/2016.
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár   Konferencia: Trestné činy hospodárske, daňové a sprenevera eurofondov   Školenie: Dovolanie v civilnom procese
 
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  Trestné činy hospodárske, daňové a sprenevera eurofondov


-------------------
(konferencia)
  Dovolanie v civilnom procese--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina