EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Civilný sporový poriadok už nepoužíva právny inštitút tzv. predbežného opatrenia, prostredníctvom ktorého súd dočasne upravoval pomery účastníkov konania. Akým spôsobom je teraz zabezpečená ochrana veriteľa? Aké podmienky musí veriteľ splniť, aby zabezpečil svoje právo? Odpovede ponúka článok vychádzajúci z rozhodnutí krajských súdov v tejto oblasti a obsahujúci tiež vzor návrhu.

Odporúčame aj videoškolenia k téme zabezpečovacích a neodkladných opatrení.

Z ďalších nových príspevkov sa dozviete ako používať fotografie a videá na marketingové účely, a tiež ako GDPR ovplyvňuje internetový obchod.

Do obsahu Právneho systému sme pridali aktualizované komentáre k zákonu o obecnom zriadení a k zákonu o odpadoch. Ich vydanie v tlačenej podobe pripravuje vydavateľstvo Eurokódex. Doplnili sme tiež nový komentár k zákonu o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zabezpečovacie a neodkladné opatrenie   Zabezpečovacie a neodkladné opatrenie
  Podmienky pre ich uplatnenie na podklade vydaných rozhodnutí súdov, vzor návrhu.
 
Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie   Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie
  Kasačná záväznosť a výnimky z nej.
 
GDPR: Použitie fotografií a videí na marketingové účely   GDPR: Použitie fotografií a videí na marketingové účely
  Osobitosti súhlasu, tzv. konkludentný súhlas a jeho slabé miesta.
 
Povinnosti SZČO   Povinnosti SZČO
  Daňová evidencia, odvody do Sociálnej poisťovne 2018 a 2019, zdravotné poistenie, ukončenie živnosti.
 
K doručovaniu písomností   K doručovaniu písomností
  Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sžf 65/2016.
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár   Konferencia: Trestné činy hospodárske, daňové a sprenevera eurofondov   Školenie: Novela katastrálneho zákona účinná od 1. 10. 2018
 
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR
– Veľký komentár

-----------------

(publikácia)
  Trestné činy hospodárske, daňové a sprenevera eurofondov


-------------------
(konferencia)
  Novela katastrálneho zákona účinná
od 1. 10. 2018--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina