EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Novela katastrálneho zákona od 1. októbra 2018 zmenila povinné náležitosti, ktoré musí obsahovať návrh na začatie katastrálneho konania. Ponúkame Vám aktualizované vzory podaní.
K tejto téme odporúčame aj videoškolenie Elektronický návrh na vklad do katastra.

Úrad na ochranu osobných údajov zverejnil v októbri stanovisko k doručovaniu písomností v správnom konaní a tiež usmernenie k povinnostiam prevádzkovateľov e-shopov. Obidva dokumenty nájdete v databáze epi.sk.

Z obsahu nového čísla časopisu Justičná revue dávame do pozornosti príspevok týkajúci prípustnosti odvolania voči uzneseniu, ktorá je v Civilnom sporovom poriadku upravená výrazne odlišne, ako tomu bolo v predchádzajúcej právnej úprave.

Prezident  31. 10. 2018 vetoval novelu zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň navrhol, aby poslanci Národnej rady SR pri opätovnom prerokovaní schválili zákon s pripomienkami. Pozrite si videoškolenie, ktoré predstavuje, ako majú byť upravené postupy verejného obstarávania podľa spomínanej novely.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Vymáhanie mzdových nárokov   Vymáhanie mzdových nárokov
  Návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľa, žiadosť o dávku garančného poistenia, okamžité skončenie pracovného pomeru.
 
Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným   Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
  Registračné povinnosti, účtovníctvo pri vzniku, základné imanie, povinnosti voči správcovi dane.
 
Zodpovednosť štátu za nesprávny úradný postup   Zodpovednosť štátu za nesprávny úradný postup
  Aktuálna judikatúra k posudzovaniu nezákonného rozhodnutia.
 
Smernica o monitorovaní kamerovým systémom - GDPR   Smernica o monitorovaní kamerovým systémom – GDPR
  Zamestnávateľ, ktorý má v úmysle zaviesť monitorovanie kamerovým systémom, je oprávnený chrániť svoje práva, ale musí rešpektovať aj práva zamestnancov.
 
K doručovaniu súdnych písomností do členského štátu EÚ   K doručovaniu súdnych písomností do členského štátu EÚ
  Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Cdo 182/2017 k pravidlám pre medzinárodný poštový styk.
 
 

Odporúčame:

 
Publikácia: Zákon o odpadoch – komentár (2018)   Publikácia: Zákon o obecnom zriadení – komentár   Školenie: Zabezpečovacie a neodkladné opatrenia prakticky v CSP
 
Zákon o odpadoch
– komentár (2018)


-----------------

(publikácia)
  Zákon o obecnom zriadení – komentár

-----------------
(publikácia)
  Zabezpečovacie
a neodkladné opatrenia prakticky v CSP

--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina