EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Skončenie pracovného pomeru je jednou z kľúčových oblastí pracovného práva. Praktické rady, ale aj aktuálny prehľad judikatúry k tejto téme nájdete vo vybranom príspevku.

Zo zmien katastrálneho zákona upozorňujeme formou videoškolení na dve zaujímavé témy Zmeny v návrhu na katastrálne konanie – nové povinné náležitosti od 1. 10. 2018 a Duplicita vlastníctva.

Má zákonné záložné právo vlastníkov bytov vždy prednostné postavenie? Názory a odpovede k tejto téme obsahuje príspevok z obsahu časopisu Justičná revue.

Na záver odporúčame rozhodnutie k posudzovaniu pohľadávok na poistnom za zamestnancov úpadcu, vybrané z nových Zbierok stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
GDPR: Ako nastaviť vernostný program?   GDPR: Ako nastaviť vernostný program?
  Vernostné programy ako marketingový a obchodný nástroj z pohľadu ochrany osobných údajov.
 
Skončenie pracovného pomeru   Skončenie pracovného pomeru
  Príklady a judikatúra k jednotlivým spôsobom skončenia pracovného pomeru.
 
Najvyšší súd k pohľadávkam na poistnom po vyhlásení konkurzu   Najvyšší súd k pohľadávkam na poistnom po vyhlásení konkurzu
  Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 94/2018 rozhodnutie k pohľadávkam na poistnom za zamestnancov úpadcu.
 
Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov   Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  Aktualizovaný vzor zmluvy po novele k 1. novembru 2018, vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom.
 
Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov   Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov
  Kedy je sponzorské u donora daňovo uznateľným výdavkom? Aké povinnosti má sponzorovaná osoba? Ako sa u nej takýto príjem daňovo posudzuje?
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Zákon o e–Governmente – Komentár   Publikácia: Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa   Školenie: GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi
 
Zákon
o e–Governmente
– Komentár

-----------------

(publikácia)
  Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
----------------
(publikácia)
  GDPR a zákon
o ochrane osobných údajov v praxi

--------------

(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina