EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Celý rok 2019 majú všetky obchodné spoločnosti a iné právnické osoby na doplnenie nového povinného zápisu do obchodného registra. Návod a príklad vyplneného tlačiva nájdete vo vybranom príspevku.

Daňová sezóna je už v plnom prúde, na epi nájdete nielen editovateľné vzory potrebných tlačív pre rok 2019, ale aj množstvo článkovpríkladov z daňovej oblasti, ktoré Vám pomôžu k správnemu plneniu daňových povinností.

Čo by mal obsahovať test proporcionality pre posúdenie oprávneného záujmu na prevádzkovanie kamerového systému? Pozrite nový vzor s vysvetľujúcim komentárom. Aktualizované informácie k problematike ochrany osobných údajov nájdete aj v module GDPR v praxi.

Na záver odporúčame rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. Rieši praktickú otázku, či je potrebný nový súhlas autora pri použití fotografie, ktorá bola so súhlasom autora voľne dostupná na inej internetovej stránke.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Nová povinnosť zápisu do obchodného registra   Nová povinnosť zápisu do obchodného registra
  Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa budú zapisovať do obchodného registra vo forme nových zápisov a doplnení týchto údajov ku právnickým osobám.
 
Nová úprava premlčania spotrebiteľských nárokov   Nová úprava premlčania spotrebiteľských nárokov
  Súdy už nebudú v spotrebiteľských vzťahoch povinne prihliadať na premlčanie.
 
GDPR: Test proporcionality na kamerový systém   GDPR: Test proporcionality na kamerový systém
  V balančnom teste prevádzkovateľ posúdi oprávnený záujem vo vzťahu k právam a právom chráneným záujmom dotknutých osôb.
 
Vzory tlačív podľa zákona o dani z príjmov pre rok 2019   Vzory tlačív podľa zákona o dani z príjmov pre rok 2019
  Editovateľné vzory potvrdení a tlačív súvisiacich s príjmami zo závislej činnosti pre rok 2019.
 
Súdny dvor EÚ k porušeniu autorských práv pri zverejnení voľne dostupnej fotografie   Súdny dvor EÚ k porušeniu autorských práv pri zverejnení voľne dostupnej fotografie
  Rozhodnutie vo veci C-161/17 k potrebe nového súhlasu autora pri ďalšom použití fotografie.
 
 
Odporúčame:
 
EPI konferencia: Kybernetická bezpečnosť 2019   EPI konferencia: Verejné obstarávanie 2019   Publikácia: Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
 
Kybernetická
bezpečnosť 2019


-------------------

(konferencia)
  Verejné
obstarávanie 2019


-------------------
(konferencia)
  Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
----------------

(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina