EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Novinkou pre rok 2019 je príspevok na rekreáciu. Podmienky jeho poskytovania, ako aj súvisiace praktické otázky k tejto téme vysvetľuje vybraný článok.

31. marca uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Aj tento rok Vám ponúkame komplexného sprievodcu v podobe online príručky Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2018. V tejto súvislosti odporúčame aj príspevok k určovaniu daňovej rezidencie.

K problematike GDPR pribúdajú stále nové vysvetlenia a informácie, v našej databáze nájdete aj usmernenie k zákonnosti spracúvania, ktoré úrad doplnil a aktualizoval.

Vzory zmlúv a právnych podaní sme rozšírili o vzory z oblasti stavebného práva, ktoré podľa stavebného zákona vydáva stavebný úrad.

Na záver odporúčame zaujímavé rozhodnutie k posúdeniu nároku na vydanie veci v prípade nezaplatenia kúpnej ceny.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Povinnosti zamestnávateľa a nový príspevok na rekreáciu   Povinnosti zamestnávateľa a nový príspevok na rekreáciu
  Vysvetlenie podmienok a príklady k poskytovaniu príspevku na rekreáciu.
 
Vzory dokumentov vydávaných stavebným úradom   Vzory dokumentov vydávaných stavebným úradom
  Dokumenty z oblasti stavebného práva vydávané podľa stavebného zákona.
 
Likvidácia obchodnej spoločnosti   Likvidácia obchodnej spoločnosti
  Postup po zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie. Daňové a účtovné povinnosti.
 
Praktické otázky k zvýhodneniu za prácu v sobotu, nedeľu   Praktické otázky k zvýhodneniu za prácu v sobotu, nedeľu
  Výber odpovedí na otázky z praxe k téme nároku na zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu.
 
Nárok na vydanie veci v prípade nezaplatenia kúpnej ceny   Nárok na vydanie veci v prípade nezaplatenia kúpnej ceny
  V kúpnej zmluve bola dohodnutá výhrada vlastníctva. Žalovaný nevyplatil celú kúpnu cenu.
 
 
Odporúčame:
 
EPI konferencia: Kybernetická bezpečnosť 2019   EPI konferencia: Odpadové hospodárstvo 2019   Publikácia: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - komentár
 
Kybernetická
bezpečnosť 2019


-------------------

(konferencia)
  Odpadové
hospodárstvo 2019


-------------------
(konferencia)
  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – komentár
----------------

(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina