EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Súdny dvor EÚ svojím rozhodnutím priznal nárok na minimálnu ročnú dovolenku aj fyzickej osobe, ktorej výkon závislej práce sa neuskutočňuje v pracovnoprávnom vzťahu, ale v obchodnoprávnom vzťahu. Otázku poskytovania dovolenky osobám pracujúcim ako samostatne zárobkovo činné osoby analyzuje vybraný príspevok.

Článok o mediácii ponúka odpovede na otázku čo robiť, aby bolo riešenie sporov, ktoré vznikajú pri zamestnávaní cudzincov úspešné.

Pozemkovým spoločenstvám ukladá zákon nové ohlasovacie povinnosti, ktoré musia splniť do 30. júna 2019. Prehľad najdôležitejších zmien, ale aj vzory potrebných dokumentov nájdete v ďalšom príspevku.

Odporúčame aj článok z Justičnej revue k diskutovanej téme povinného zastúpenia dlžníkov v procese oddlženia fyzických osôb.

Doplnili sme aj dva nové Epi komentáre – k zákonu o výkone trestu povinnej prácek zákonu o krátkodobom nájme bytu.

Na záver odporúčame zaujímavé rozhodnutie k prípustnosti použitia znaleckého posudku v daňovom konaní, ktorý bol vypracovaný v inom konaní.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Dovolenka pre samostatne zárobkovo činné osoby?   Dovolenka pre samostatne zárobkovo činné osoby?
  Analýza rozsudku Súdneho dvora EÚ C-214/16.
 
Zamestnávanie cudzincov a mediácia   Zamestnávanie cudzincov a mediácia
  Interkultúrna mediácia na pracovisku. Prevencia a riešenie konfliktov.
 
Najdôležitejšie zmeny v zákone o pozemkových spoločenstvách   Najdôležitejšie zmeny v zákone o pozemkových spoločenstvách
  Ohlasovacia povinnosť do 30. júna 2019. Vzory dokumentov.
 
Účtovanie príslušenstva pri pohľadávke v konkurze   Účtovanie príslušenstva pri pohľadávke v konkurze
  Ako účtovať o pohľadávkach do konkurzu, kde k nim boli vyčíslené aj úroky a náklady z uplatnenia?
 
Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách   Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách
  Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti.
 
 
Odporúčame:
 
EPI konferencia: KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA 2019   Publikácia: Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – komentár   Publikácia: Katastrálny zákon – Komentár
 
Konkurz
a reštrukturalizácia 2019


-------------------

(konferencia)
  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – komentár
-----------------
(publikácia)
  Katastrálny zákon
– komentár


----------------

(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina