EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Sporné nároky, ktoré vznikli pri obchodno-záväzkových vzťahoch, z účasti v obchodných spoločnostiach alebo sa týkajú ochrany proti nekalej súťaži, možno na súde uplatniť prostredníctvom žalôb. Ich široký výber nájdete v databáze produktu Vzory zmlúv a právnych podaní.

Od 1. júna 2019 sa mení suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel. Pre výpočet odporúčame našu kalkulačku náhrad advokátov.

Aktuálnou novinkou v produkte je aj online verzia nového Eurokódex komentára k zákonu o kybernetickej bezpečnosti.

Ako na problematiku transferového oceňovania vplýva nové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ k  princípu nezávislého vzťahu objasní príspevok, ktorý toho rozhodnutie podrobne analyzuje.

Do pozornosti dávame aj nové  Epi komentáre – k zákonu o  ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojovk zákonu o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

Na záver ešte príjemná správa o našej novej spolupráci s Právnickou fakultou UMB v Banskej Bystrici – EPI Smart.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Od 1. júna 2019 sa mení suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel   Od 1. júna 2019 sa mení suma základnej náhrady za používanie motorových vozidiel
  Zvyšuje sa suma základnej náhrady používaná pri cestovných náhradách aj pri výpočte náhrad advokáta.
 
Zámena majetku   Zámena majetku
  Komplexný pohľad na inštitút zámeny, zdaňovanie a účtovanie príjmu dosiahnutého zámenou.
 
Používanie pokladnice e-kasa   Používanie pokladnice e-kasa
  Povinný prechod na ORP (on-line registračná pokladnica) je od 1. júla 2019.
 
Daňové záložné právo v konkurznom konaní   Daňové záložné právo v konkurznom konaní
  Najvyšší súd SR k rozdielu medzi exekučným záložným právom a daňovým záložným právom.
 
Spätné pôsobenie judikatúry – áno či nie?   Spätné pôsobenie judikatúry – áno či nie?
  Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti.
 
 
Odporúčame:
 
Školenie: Finančná kontrola v roku 2019 bez sankcií z pohľadu kontrolóra   Publikácia: Zákon o kybernetickej bezpečnosti – Komentár   Publikácia: Katastrálny zákon – Komentár
 
Finančná kontrola
v roku 2019 bez sankcií
z pohľadu kontrolóra

-------------------

(konferencia)
  Zákon o kybernetickej bezpečnosti – Komentár

-----------------
(publikácia)
  Katastrálny zákon
– komentár


----------------

(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina