EPI noviny
 
EPI noviny
facebook twiter google+
 

Vážený/á pán/pani,


Zmenená úprava tzv. whistleblowingu posilňuje postavenie oznamovateľov v trestnom konaní, napríklad priznaním práva navrhovať a predkladať dôkazy. Vybraný príspevok predstavuje zavedené zmeny. Odporúčame tiež nové vzory žiadostí podľa tohto zákona.

Od 15. júna 2019 sa mení výpočtový základ na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní. Pre výpočet odporúčame našu kalkulačku.

Dovolenkové obdobie už je v plnom prúde, odpovede na otázky k dovolenkám nájdete v sumarizačnom príspevku od JUDr. Jozefa Tomana. Predplatitelia systému epi môžu tiež využiť možnosť konzultovať s našimi odborníkmi nejasnosti napríklad aj k téme dovoleniek.

Aké sú zákonné podmienky oslovovania klientov poštou alebo emailom zistíte v ďalšom vybranom príspevku.

Na záver odporúčame zaujímavé rozhodnutie k objektívnej zodpovednosti konateľov spoločnosti za škodu spôsobenú konaním s neodbornou starostlivosťou..


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Od 1. júla 2019 sa zvyšuje stravné aj životné minimum   Od 1. júla 2019 sa zvyšuje stravné aj životné minimum
  Nové sumy stravného a životného minima.
 
Zmeny v odmeňovaní advokátov od 15. júna 2019   Zmeny v odmeňovaní advokátov od 15. júna 2019
  Vyhláška č. 159/2019 Z. z. novelizuje vyhlášku o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti   Oznamovanie protispoločenskej činnosti
  Nový zákon, nové povinnosti, posilnenie postavenia oznamovateľov.
 
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov   Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  Komentáre, výbery článkov, vzorov a príkladov praxe pre bytové spoločenstvá.
 
Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze   Podmienky odporovateľnosti právnych úkonov v konkurze
  Článok z Justičnej revue k inštitútu odporovateľnosti, ktorý spôsobuje neúčinnosť právnych úkonov dlžníka.
 
 
Odporúčame:
 
Webinár: GDPR v pracovnoprávnych vzťahoch   Publikácia: Zákon o kybernetickej bezpečnosti – Komentár   Publikácia: Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
 
GDPR
v pracovnoprávnych vzťahoch


-------------

(webinár)
  Zákon
o kybernetickej bezpečnosti – Komentár


----------------
(publikácia)
  Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa

----------------

(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina