EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Veľkú časť agendy súdov tvoria konania týkajúce sa starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Ako súdy rozhodujú o striedavej starostlivosti?

Od 1. júla 2019  je účinný nový zákon o finančnej správe, vybraný príspevok ponúka rýchly prehľad základných zmien.

Odporúčame aj príspevok, ktorý analyzuje dva rozsudky Európskeho súdneho dvora v súvislosti s posúdením, či spätná oprava daňového dokladu ponecháva právo na odpočítanie DPH zachované.

Počas obdobia prázdnin a dovoleniek mnohí využívajú aj služby cestovných kancelárií. Pripravili sme aktuálny výber vzorových dokumentov podľa nového zákona o zájazdoch, ktorý je účinný od roku 2019. Čo má obsahovať zmluva o zájazde alebo ako reklamovať zájazd zistíte v našich vzorových dokumentoch.

Na záver odporúčame zaujímavé rozhodnutie k nekalosúťažnej registrácii a užívaniu domény, ktoré odpovedá na otázku, či aj pasívna držba domény môže byť  zásahom do práv iného.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Striedavá starostlivosť v rozhodnutiach súdov   Striedavá starostlivosť v rozhodnutiach súdov
  Najlepší záujem dieťaťa, zohľadňované kritériá a dôvody odmietnutia.
 
Registratúrny poriadok a registratúrny plán   Registratúrny poriadok a registratúrny plán
  Postup subjektu pri správe registratúry.
 
Dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného   Dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného
  Relatívne neplatnými právnymi úkonmi sú len úkony taxatívne vymenované v § 40a OZ.
 
Obecný rozhlas na súkromnom pozemku   Obecný rozhlas na súkromnom pozemku
  Obec má verejný rozhlas umiestnený na obecných stĺpoch, ktorých trasa vedie cez súkromný pozemok.
 
Právne dimenzie anonymity v online priestore   Právne dimenzie anonymity v online priestore
  Článok z Justičnej revue ponúka analýzu vybraných právnych aspektov anonymity v online priestore.
 
 
Odporúčame:
 
konferencia: Zákon o ITVS   Publikácie: Balík komentárov Odpady 2019   Publikácia: Zákon o kybernetickej bezpečnosti – Komentár
 
Zákon o ITVS


-------------------

(konferencia)
  Balík komentárov Odpady 2019

----------------
(publikácie)
  Zákon
o kybernetickej bezpečnosti – Komentár

----------------
(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina