EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Podľa zmien v zákone o pôde a o lesoch bude možné vypovedať nájomný vzťah viacerými spôsobmi. Viac informácií ponúka príspevok s prehľadom týchto zmien.

Aké rôzne prípady môžu nastať pri poskytovaní rekreačného príspevku a ako ich posudzovať zistíte v našom výbere príkladov z praxe.

Odporúčame aj príspevok, ktorý  vysvetľuje postup pri predaji podniku resp. prevode aktív v slovenských súvislostiach, ako aj podľa európskej smernice o DPH. Zároveň predstavuje pohľad Súdneho dvora na prejudiciálne otázky k posúdeniu, či prenájom nehnuteľnosti používanej na prevádzkovanie obchodnej činnosti podniku možno považovať za predaj podniku.

Do Právneho systému Premium sme doplnili online verziu Eurokódex komentára k zákonu o verejnom obstarávaní. Je tak dostupný ešte pred vydaním tlačenej verzie, ktorá bude zverejnená po očakávanej rozsiahlejšej zmene zákona.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Probácia a mediácia v trestnom práve   Probácia a mediácia v trestnom práve
  K použitiu princípu ultima ratio.
 
Ukončenie starých exekúcií – dôvodová správa   Ukončenie starých exekúcií – dôvodová správa
  Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní nadobudne účinnosť od 1. januára 2020.
 
Dodržiavanie ochrany osobných údajov vo firmách z pohľadu kontrolného orgánu   Dodržiavanie ochrany osobných údajov vo firmách z pohľadu kontrolného orgánu
  Úrad na ochranu osobných údajov SR vykonal za rok od účinnosti GDPR okolo 50 kontrol.
 
K prípustnosti dovolania podľa § 420 písm. f) CSP   K prípustnosti dovolania podľa § 420 písm. f) CSP
  K podmienkam prípustnosti dovolania pre nesprávny procesný postup súdu
 
Predaj pozemku spolu s nehnuteľnosťou   Predaj pozemku spolu s nehnuteľnosťou
  Postup pri zdanení pozemku, ktorý bol nadobudnutý vydržaním.
 
 
Odporúčame:
 
konferencia: Zákon o ITVS 2019   Konferencia: Trestné právo 2019   Publikácia: Zákon o kybernetickej bezpečnosti – Komentár
 
Zákon o ITVS 2019

-------------------

(konferencia)
  Trestné právo 2019

-------------------
(konferencia)
  Zákon o kybernetickej bezpečnosti – Komentár
----------------
(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina