EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Problém tzv. starých exekúcií, pri ktorých sa dlhodobo od povinných nedarí nič vymôcť, má vyriešiť nový zákon účinný od 1. 1. 2020. Do databázy sme doplnili nový komentár k tomu zákonu.

K téme exekúcií odporúčame aj článok Exekučné konanie, ktorý podrobne rozoberá súčasný stav a upozorňuje na najčastejšie chyby, ktoré v priebehu exekučného konania vznikajú.

V databáze nájdete aj aktualizovaný komentár k Trestnému poriadku. Sú v ňom zapracované aj posledné zmeny týkajúce sa používania videokonferenčného zariadenia v trestnom konaní a tiež  rozšírenia konaní so samosudcom. Odporúčame aj nové videoškolenie Trestná zodpovednosť právnických osôb z pohľadu ochrany finančných záujmov EÚ v SR.

Na záver pripomíname, že do Právneho systému Premium sme doplnili online verziu Eurokódex komentára k zákonu o verejnom obstarávaní.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Ukončenie niektorých exekúcií   Ukončenie niektorých exekúcií
  Komentár k právnej úprave o starých exekúciách účinnej od 1. 1. 2020.
 
Pripravovaná novela Daňového poriadku   Pripravovaná novela Daňového poriadku
  Informácia o návrhu novely Daňového poriadku po medzirezortnom pripomienkovom konaní.
 
Okruh sporových strán v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva   Okruh sporových strán v spore o určenie, že vec patrí
do dedičstva
  Ustálená rozhodovacia prax v riešení otázky okruhu sporových strán v spore o určenie,
že vec patrí do dedičstva.
 
Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky   Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky
  Súdna prax v súvislosti s núteným vymáhaním daňových nedoplatkov.
 
Deväť hlavných činností, ktoré by firma mala vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov pravidelne   Deväť hlavných činností, ktoré by firma mala vykonávať
v oblasti ochrany osobných údajov pravidelne
  Čo by mala firma pravidelne vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov?
 
 
Odporúčame:
 
konferencia: Pracovné právo 2019   Konferencia: Trestné právo 2019   Publikácia: Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
 
Pracovné právo 2019


-------------------

(konferencia)
  Trestné právo 2019


-------------------
(konferencia)
  Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa
----------------
(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina