EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Október bol pre EPI Právny systém plný veľkých noviniek. Prvou z nich je zverejnenie piatich samostatných výberov judikatúr. Tiet online diela ponúkajú rýchly prehľad právnych viet dôležitých rozhodnutí s možnosťou zobraziť celé znenie rozhodnutia. Môžete pri nich plnohodnotne využívať aj našu funkcionalitu, ako uložiť do pdf, zaradiť ich do zložky Moje záložky, alebo vytvárať ku nim vlastné poznámky. Do budúcna pripravujeme ďalšie výbery judikatúr z rôznych oblastí práva, najbližšie judikatúru ESD k dani z pridanej hodnoty a ku skončeniu pracovného pomeru.

Ďalšou z noviniek v obsahu je nový komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti, ktorý bude tento rok vydaný aj v tlačenej podobe.

Zaradili sme tiež 30 nových vzorov žalôb, spolu tak môžete využívať až takmer 300 vzorov aktuálnych vzorov žalôb.

Na záver ešte ponúkame výber zaujímavých príspevkov a nových rozhodnutí, ktoré pribudli do našej databázy.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Eurokódex judikatúra a monotematiky   Eurokódex judikatúra a monotematiky
  Predstavujeme vám najnovší produkt Eurokódex judikatúra a monotematiky.
 
K niektorým otázkam inštitútu oddlženia   K niektorým otázkam inštitútu oddlženia
  Oddlženie návrhom na vyhlásenie konkurzu, oddlženie splátkovým kalendárom a aplikačné problémy v praxi.
 
Okruh sporových strán v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva   Duplicita vlastníctva
  K možnostiam riešenia situácie, kedy si k jednej nehnuteľnosti uplatňuje vlastnícke právo viac navzájom nezlučiteľných osôb.
 
Zjednotenie v otázke uznesenia o začatí trestného stíhania, R 33/2019   Zjednotenie v otázke uznesenia o začatí trestného stíhania, R 33/2019
  Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 33/2019 zjednocujúce stanovisko k otázke či uznesenie o začatí trestného stíhania možno vydať aj pri skutku, o ktorom sa predpokladá, že sa udeje.
 
Osobný bankrot a jeho účinky so zameraním sa na pracovnoprávny vzťah   Osobný bankrot a jeho účinky so zameraním
sa na pracovnoprávny vzťah
  Následky vyhlásenia konkurzu zamestnávateľa na majetok dlžníka – zamestnanca, oddlženie formou určenia splátkového kalendára zamestnancovi.
 
 
Odporúčame:
 
konferencia: Pracovné právo 2019   Školenie: Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie (6 kreditných bodov)   Publikácia: Zákon o e–Governmente – Komentár
 
Pracovné právo 2019-------------------

(konferencia)
  Konkurz,
reštrukturalizácia
a oddlženie
(6 kreditných bodov)

-------------
(školenie)
  Zákon
o e–Governmente
– Komentár


----------------
(publikácia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina