EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Pripomíname, že 31. decembra 2019 uplynie lehota na splnenie povinnosti doplniť údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Všetky právnické osoby už zapísané v obchodnom registri sú povinné zapísať do obchodného registra aj identifikačné údaje konečného užívateľa výhod a údaje, na základe ktorých má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod v tejto právnickej osobe. Podrobnejšie informácie spolu s príkladom, ako tlačivo pre tento zápis vyplniť nájdete vo vybranom príspevku.

Podľa z. č. 311/2019 Z. z. návrh na takýto zápis musí registrový súd vybaviť do 30. júna 2020.

Minulý mesiac sme Vám predstavili nový produkt Eurokódex judikatúra v online podobe. Výbery judikatúr ponúkajú rýchly prehľad právnych viet s možnosťou zobraziť celé znenie rozhodnutia. Tento mesiac sme doplnili nový výber, a to Judikatúru ESD k dani z pridanej hodnoty.

Na záver odporúčame zaujímavé rozhodnutie súdu k otázke platnosti zmluvy o dielo, ak k dohode o cene výslovne nedošlo.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Eurokódex judikatúra a monotematiky   Eurokódex judikatúra a monotematiky
  Predstavujeme vám najnovší produkt Eurokódex judikatúra a monotematiky.
 
Zmeny v daňových zákonoch   Zmeny v daňových zákonoch
  Daň z príjmov od 1. 12. 2019 a od 1. 1. 2020, DPH od 1. 1. 2020.
 
Škoda v pracovnoprávnych vzťahoch   Škoda v pracovnoprávnych vzťahoch
  Vecná škoda, škoda na zdraví, predchádzanie škodám, zodpovednosť za škodu a jej náhrada.
 
SZČO verzus s. r. o.   SZČO verzus s. r. o.
  Porovnanie SZČO a s. r. o. – všeobecný prehľad ich povinností, výhod a nevýhod.
 
Konateľ a spoločník z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov v rozhodovacej činnosti súdov   Konateľ a spoločník z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov
v rozhodovacej činnosti súdov
  Odpovede na viaceré otázky z praxe zo súdnych rozhodnutí týkajúce sa postavenia osoby konateľa s. r. o., pokiaľ ide o jeho vzťah k pracovnoprávnym vzťahom.
 
 
Odporúčame:
 
Videoškolenia: Videoškolenia ročný prístup   Školenie: GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi   Online produkt: GDPR v praxi
 
Videoškolenia
ročný prístup


----------------------

(videoškolenia)
  GDPR a zákon
o ochrane osobných údajov v praxi
--------------
(školenie)
  GDPR v praxi


-----------------------
(online produkt)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina