EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Stalo sa pravidlom, že nový rok so sebou prináša množstvo legislatívnych zmien. Aby sme Vám pomohli zorientovať sa v spleti existujúcich aj nových povinností, pripravili sme veľký prehľad povinností podnikateľa.

Z množstva aktuálnych príspevkov k zmenám týkajúcich sa pracovnoprávnej problematiky odporúčame napr. mzdové veličiny pre rok 2020, zmeny v odvodoch, či prehľad zmien v Zákonníku práce.

Zaradili sme aj príspevky k zmenám v daňovej problematike a tiež k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2019.

Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že pre individuálne pracovnoprávne spory po novom platí oslobodenie od súdnych poplatkov.

Náš nový produkt Eurokódex judikatúra v online podobe sme doplnili o ďalší výber, a to Judikatúru ku skončeniu pracovného pomeru.

Na záver dávame do pozornosti možnosť využívať naše právne kalkulačky, ktoré ponúkajú výpočty aktualizované pre rok 2020.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020   Prehľad povinností podnikateľa a novinky pre rok 2020
  Povinnosti podnikateľov najmä vo vzťahu k registrom, k prevádzkarni, k pracovnoprávnym vzťahom, k ochrane osobných údajov.
 
K nazeraniu do spisov daňového subjektu u správcu dane   K nazeraniu do spisov daňového subjektu u správcu dane
  Zmeny daňového poriadku, ktoré sprísnili nazretie a obmedzili rozsah sprístupnených dokumentov.
 
Aktualizovaný komentár k Exekučnému poriadku   Aktualizovaný komentár k Exekučnému poriadku
  Zmeny v exekúciách od 1. decembra 2019
 
Neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty, R 43/2019   Neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty, R 43/2019
  Rozhodnutie zo Zbierky rozhodnutí NS SR a súdov SR k zmluvnej pokute a možnostiam jej zníženia súdom.
 
Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie   Minimálna mzda v roku 2020 a jej vplyv na odvodové zaťaženie
  Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobuje na jednej strane zvýšenie čistej mzdy zamestnanca, ale na druhej strane spôsobuje zvýšenie odvodov a ceny práce zamestnávateľa.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Zákon o zdravotnej starostlivosti – komentár   Publikácia: Trestný poriadok, IV. vydanie – komentár   Školenie: Zákonník práce pod lupou v roku 2020
 
Zákon o zdravotnej starostlivosti – komentár
----------------

(publikácia)
  Trestný poriadok,
IV. vydanie – komentár
----------------
(publikácia)
  Zákonník práce pod lupou v roku 2020
--------------
(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina