EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Nelegálne stavby sú dlhodobo fenoménom, ktorý nemá jednoznačné riešenie a spôsobuje množstvo problémov v praxi. Veríme preto, že oceníte najnovšiu novinku v Právnom  systéme Premium, ktorou je online podoba diela Čierna stavba.

Ďalšou z noviniek je výber judikatúry k inštitútu dovolania podľa Civilného sporového poriadku. Obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR vydané po účinnosti CSP, ktoré Vám tak pomôžu lepšie sa zorientovať v aktuálnych procesných postupoch.

Samospráva a štátne orgány v tomto období roka riešia účtovné závierky, preto sme zaradili rozsiahle príspevky pre samosprávy a tiež  pre štátnu správu, ktoré podrobne vysvetľujú proces ich spracovania.

Upozorňujeme tiež na ohlasovacie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku a pôvodcu odpadov do 28. februára 2020.

Na záver dávame do pozornosti výborné videoškolenie profesora Čentéša o hmotnoprávnych aspektoch trestnej zodpovednosti právnických osôb a účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
K ukončeniu starých exekúcií   K ukončeniu starých exekúcií
  K zastaveniu starej exekúcie dôjde k 1. 1. 2020, ak skutočnosť rozhodná pre zastavenie starej exekúcie nastala pred týmto dátumom.
 
Najnovšie rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych zo Zbierky stanovísk NS   Najnovšie rozhodnutia vo veciach občianskoprávnych zo Zbierky stanovísk NS
  Rozhodnutia zaradené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR č. 7/2019.
 
Zmeny v osobných bankrotoch od 1. 1. 2020   Zmeny v osobných bankrotoch od 1. 1. 2020
  Stručný prehľad zmien v oddlžení fyzických osôb (tzv. osobných bankrotoch).
 
Odporovateľnosť nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti   Odporovateľnosť nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti
  Príspevok z Justičnej revue sa venuje otázke možnosti veriteľa dosiahnuť ochranu svojho práva odporovacím právom v prípade, ak nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti zasiahol do právneho postavenia veriteľov vkladateľa.
 
Zmeny v zákone o DPH a v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2020 (videoškolenia)   Zmeny v zákone o DPH a v zákone o dani z príjmov
od 1. 1. 2020 (videoškolenia)
  Videoškolenia zamerané na novelu zákona o DPH od 1. 1. 2020 a novelu zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2020.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Zákon o zdravotnej starostlivosti – komentár   Publikácia: Trestný poriadok, IV. vydanie – komentár   EPI konferencia: Odpadové hospodárstvo 2020
 
Zákon o zdravotnej starostlivosti – komentár
----------------

(publikácia)
  Trestný poriadok,
IV. vydanie – komentár
----------------
(publikácia)
  Odpadové hospodárstvo 2020
-------------------
(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina