EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Termín pre podanie daňových priznaní sa blíži, podrobné informácie k ich správnemu vyplneniu nájdete v našej príručke.

V databáze nájdete tiež zaktualizované komentáre z daňovej oblasti, a to postupy účtovania v JÚ, komentár k zákonu o DPH, komentár k zákonu o miestnych daniach k 1. 1. 2020, komentár k zákonu o ERP, aktualizujeme tiež komentár k Daňovému poriadku a komentár k zákonu o dani z príjmov a komentáre z pracovného práva.

Tento mesiac sme zaradili aj nový výber judikatúry k ochrane osobnosti. Až 170 rozhodnutí rozdelených podľa jednotlivých aspektov tejto problematiky. Obsahuje rozhodnutia k neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti a k jeho rôznym formám. Osobitne sú vyčlenené rozhodnutia k postmortálnej ochrane osobnosti, k ochrane osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, s trestným konaním aj s činnosťou štátnych orgánov. Zahŕňa tiež rozhodnutia ku konfliktu slobody prejavu a práva na informácie s právom na ochranu osobnosti.

V článku o zmenách zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinných od 1. januára a 1. februára 2020 nájdete napríklad informácie o zmenených podmienkach zverejňovania „neplatičov“.

A na záver vyberáme nález Ústavného súdu, podľa ktorého nemožno pri určovaní tarifnej odmeny vychádzať z hodnoty pohľadávky prihlásenej do reštrukturalizácie.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019   Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019
  Elektronická príručka s návodmi, upozorneniami, postupmi, radami na správne vyplnenie daňového priznania za rok 2019.
 
Použitie vlastného vozidla a telefónu zamestnancom v zahraničí   Použitie vlastného vozidla a telefónu zamestnancom
v zahraničí
  Možno preplatiť zamestnancovi telefón a auto na pracovné účely v prípade, že ide o auto evidované v zahraničí aj zahraničný paušál?
 
Konanie o spôsobilosti na právne úkony   Konanie o spôsobilosti na právne úkony
  Civilný mimosporový poriadok umožňuje len obmedzenie spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony.
 
Tarifná hodnota incidenčného sporu   Tarifná hodnota incidenčného sporu
  Nález Ústavného súdu k určovaniu tarifnej odmeny za poskytnuté právne služby pri reštrukturalizácii.
 
Kontrola v štátnej správe v roku 2020 podľa zákona č. 10/1996 Z. z. (videoškolenie)   Kontrola v štátnej správe v roku 2020 podľa zákona
č. 10/1996 Z. z. (videoškolenie)
  Novela zákona o kontrole v štátnej správe účinná od 1. 1. 2020
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Zákon o zdravotnej starostlivosti – komentár   Publikácia: Čierna stavba   EPI konferencia: Kybernetická bezpečnosť 2020
 
Zákon o zdravotnej starostlivosti – komentár
----------------

(publikácia)
  Čierna stavba

----------------
(publikácia)
  Kybernetická bezpečnosť 2020
-------------------
(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
   
PP, Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, www.pp.sk, IČO: 31 592 503, IČ DPH: SK2020449189
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline Oddiel: Sro Vložka číslo: 1408/L,
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina