EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


pre lepšiu orientáciu v množstve opatrení a zmien, ktoré boli zavedené v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou, Vám prinášame aktualizovaný prehľad prijatých zákonov a vysvetľujúcich odborných článkov.

V článku Druhy pomoci štátu podnikateľom a zamestnávateľom na riešenie následkov ochorenia COVID-19 nájdete sumár informácií o jednotlivých druhoch štátnej pomoci a taktiež aj odkazy na súvisiace články. Pripomíname, že žiadosti o príspevky za mesiac apríl sa budú prijímať od 16. mája 2020.

Tento mesiac sme zaradili do našej rady produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky ďalší nový výber.

A na záver odporúčame aj odpovede na otázky z praxe k téme ochorenia Covid-19.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Sudcovská a zákonná koncentrácia v praxi   Sudcovská a zákonná koncentrácia v praxi
  Článok pri použití záverov prijatých judikatúrou ponúka zhrnutie, v ktorých konkrétnych okamihoch súdy konanie spravidla koncentrujú.
 
Dočasná ochrana podnikateľov a ochrana nájmov schválená   Dočasná ochrana podnikateľov a ochrana nájmov
schválená
  Dočasná ochrana podnikateľov (tzv. moratórium), ochrana nájmov, predĺženie lehôt pre zákaz speňažovania majetku a možnosť žiadať o mimoriadny odklad exekúcie.
 
Prehľad ďalších mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti   Prehľad ďalších mimoriadnych opatrení vo finančnej
oblasti (COVID-19)
  Opatrenia k oslobodeniu od povinnosti platenia preddavkov na daň, zvýhodnenému odpočet daňovej straty, úprave daňových preplatkov a nedoplatkov.
 
Výber zmlúv a právnych podaní v súvislosti s Covid-19   Výber zmlúv a právnych podaní v súvislosti s Covid-19
  Vzorové dokumenty pre podnikateľov v súčasnej krízovej situácii, ale aj v budúcnosti.
 
Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov   Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov
  Vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Judikatúru zostavil sudca Najvyššieho súdu SR JUDr. Jozef Milučký.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Trestný poriadok – veľký komentár (4. aktualizované vydanie)   Publikácia: Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel   Online seminár: Pandémia COVID-19 a legislatívne zmeny
 
Trestný poriadok
– veľký komentár
(4. aktualizované
vydanie)

----------------

(publikácia)
  Judikatúra
k Správnemu poriadku
a Správnemu súdnemu
poriadku 2. diel
----------------
(publikácia)
  Pandémia COVID-19
a legislatívne zmeny-----------------------
(online seminár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina