EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Aj tento mesiac doplnili našu radu produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky, tentokrát o dva nové výbery z trestného práva – Svedok v trestnom konaní a Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

V máji bol zavedený inštitút dočasnej ochrany, v príspevku k tejto téme sa dozviete nielen to, aké sú podmienky,
ale aj dôsledky priznania dočasnej ochrany, a tiež ako postupovať pri podaní žiadosti.

Veľkou témou dnešných dní sú pohľadávky. Ako nové zavedené opatrenia ovplyvňujú spravovanie a vymáhanie pohľadávok? Na čo si dať pozor pri ich vymáhaní? Odpovede nájdete vo vybranom príspevku.

Naďalej podrobne sledujeme množstvo opatrení a zmien, ktoré boli zavedené v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou a aktualizujeme prehľad vydaných zákonov a vysvetľujúcich článkov.

Ďalšie zaujímavé príspevky nájdete nižšie, v zozname najčítanejších.

A na záver ešte odporúčame nový podcast o dopadoch korona pandémie na výkon správy bytov.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020   Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020
  Podmienky odkladu poistného za marec 2020 a odpustenia platenia poistného za apríl 2020 pre zamestnávateľov a SZČO vysvetlené na konkrétnych príkladoch.
 
Povinnosť pre neziskovky používať elektronické schránky od 1. júna 2020   Povinnosť pre neziskovky používať elektronické schránky
od 1. júna 2020
  Občianskym združeniam a iným nepodnikateľským právnickým osobám budú úrady povinne doručovať dokumenty len do ich elektronickej schránky od 1. júna 2020.
 
Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19) – zákon č. 120/2020 Z. z.   Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID-19)
– zákon č. 120/2020 Z. z.
  Novela 120/2020 Z. z. rieši vracanie preddavkov na daň z príjmov, ako aj poukazovanie podielu zaplatenej dane. Rozširuje tiež finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov. Ide o pomoc v podobe záruk a úverov.
 
Štyri opatrenia na udržanie zamestnanosti   Štyri opatrenia na udržanie zamestnanosti
  Zhrnutie podmienok pre finančné príspevky podľa štyroch základných opatrení, ktorými štát pomáha pri strate príjmov počas krízovej situácie.
 
Zájazdy a odklad dovoleniek počas COVID-19   Zájazdy a odklad dovoleniek počas COVID-19
  Novela zákona o zájazdoch upravuje postup vyrovnania sa s už rezervovanými zájazdmi, ktoré cestujúci nemajú možnosť využiť z dôvodu opatrení prijatými SR a/alebo inými štátmi v súvislosti s ochorením COVID-19.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Zákon o zdravotnej starostlivosti – Komentár   Publikácia: Zákon o rodine – veľký komentár (2. aktualizované vydanie)   Webinár: Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu voči spotrebiteľovi
 
Zákon o zdravotnej starostlivosti
– Komentár


----------------

(publikácia)
  Zákon o rodine
– veľký komentár
(2. aktualizované
vydanie)
----------------
(publikácia)
  Povinnosti
prevádzkovateľa
e-shopu voči spotrebiteľovi

--------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina