EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Aj tento mesiac sme doplnili našu radu produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky. Pribudol v nej nový výber judikatúry, tentokrát k často riešenej problematike rozvodu, výživného a výkonu rodičovských práv.

Ochranné a podporné opatrenia pre podnikateľov v krízovom období boli zavádzané aj v júni. Spustila sa očakávaná podpora pre prenajímateľov a nájomcov a taktiež bola doplnená úprava inštitútu dočasnej ochrany. Viac o nej sa dozviete v článku Ďalšia výhoda pre podnikateľov pod dočasnou ochranou.

V epi nájdete tiež množstvo vzorových dokumentov pre podnikateľov aj verejnú správu, ktoré priebežne dopĺňame a aktualizujeme. Výrazne sme doplnili aj vzory interných predpisov.

Na záver Vám predstavujeme zaujímavú novinku, ktorou je interaktívny online nástroj EPI Docs. Stačí vybrať formulár, vyplniť údaje a konkrétny právny dokument je o pár sekúnd pripravený na stiahnutie alebo vytlačenie. Vyplnené údaje zostanú uchované, vďaka čomu ich môžete používať viacnásobne a bez toho, aby ste ich stále dokola vypisovali. Veríme, že táto novinka pomôže zefektívniť a zjednodušiť aj tvorbu Vašich právnych dokumentov.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Novinka: EPI Docs   Novinka: EPI Docs
  Predstavujeme Vám EPI Docs - interaktívny online nástroj na tvorbu právnych dokumentov.
 
Automobil v podnikaní – nové príklady z praxe   Automobil v podnikaní – nové príklady z praxe
  Výber odpovedí na otázky z praxe podnikateľov k téme používania automobilu v podnikaní.
 
Riadenie cash flow v čase krízy a štátne opatrenia na podporu likvidity   Riadenie cash flow v čase krízy a štátne opatrenia na podporu likvidity
  Prehľadný výpočet ukazovateľov, na ktoré je potrebné sa pri úsilí o udržanie likvidity zamerať. Zhrnutie ekonomických možností, ktoré ponúka spoločnostiam v kríze štát.
 
K právnej úprave subjektov neziskového sektora   K právnej úprave subjektov neziskového sektora
  Neziskový sektor na rozdiel od verejného a podnikateľského nemá zatiaľ základný normatívny dokument, ktorý by ho vymedzil a charakterizoval z pohľadu právnych foriem a osobitosti inštitútov.
 
Zmluva o dlhodobom nájme s pozemkovým spoločenstvom   Zmluva o dlhodobom nájme s pozemkovým spoločenstvom
  Vzor zmluvy upravuje prenechanie presne určených pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve pozemkového spoločenstva, do nájmu inej osobe za podmienok upravených v zmluve.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Zákon o zdravotnej starostlivosti – Komentár   Konferencia: Verejné obstarávanie 2020   Školenie: Register partnerov verejného sektora aktuálne v roku 2020
 
Zákon o zdravotnej starostlivosti
– Komentár

----------------

(publikácia)
  Verejné
obstarávanie
2020
-------------------
(konferencia)
  Register partnerov verejného sektora aktuálne v roku 2020
-------------
(školenie)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina