EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Od 1. októbra 2020 budú účinné zmeny v Obchodnom zákonníku a v zákone o obchodnom registri. Okrem zásadnej zmeny postupu pri likvidácii dôjde k viacerým úpravám týkajúcich sa údajov zapisovaných do obchodného registra. V databáze nájdete editovateľné nové formuláre, ktoré sa budú používať podľa novelizovanej vyhlášky
č. 25/2004 Z. z. ustanovujúcej vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra.

Tento mesiac sme zaradili do našej rady produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky ďalší nový výber, tentokrát k problematike nekalej súťaže.

Aj produkt Interné firemné predpisy pravidelne dopĺňame o nové vzory smerníc podľa zmien v legislatíve, ale aj podľa Vašich požiadaviek. Pre lepšiu orientáciu sme vyčlenili smernice z oblasti verejnej správy a rozdelili ich na dve skupiny:
pre obce a mestápre školy.

Teší nás Vaša pozitívna odozva na interaktívny online nástroj EPI Docs. Vyskúšajte, ako jednoducho  a rýchlo vytvoríte právny dokument. Údaje, ktoré raz vyplníte, zostanú uchované, vďaka čomu ich budete môcť použiť aj opätovne.

Na záver dávame do pozornosti nový podcast PP, kde si môžete vypočuť aktuálne novinky z daní a miezd, ale tiež zaujímavé rozhovory s našimi hosťami.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zmeny v obchodnom práve od 1. 10. 2020   Zmeny v obchodnom práve od 1. 10. 2020
  Od 1. októbra 2020 nadobúda účinnosť minuloročná novela Obchodného zákonníka a zákona o obchodnom registri. Zásadne mení doterajší koncept likvidácie spoločnosti.
 
Predaj s.r.o. s pozastavenou živnosťou   Predaj s.r.o. s pozastavenou živnosťou
  Môže fyzická osoba kúpiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj počas obdobia, v ktorom má táto spoločnosť pozastavenú činnosť?
 
Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľa   Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľa
  Ako spracovať internú smernicu o písomnostiach podnikateľa a aké povinnosti sú s tým spojené?
 
Prevod práv a povinností v stavebnom konaní   Prevod práv a povinností v stavebnom konaní
  K situácii, kedy v priebehu konania alebo po jeho skončení vo forme stavebného povolenia (resp. územného rozhodnutia) žiadateľ prevedie práva na inú osobu.
 
Stanoviská a rozhodnutia vo veciach správnych – Zbierka rozhodnutí NS SR 1/2020   Stanoviská a rozhodnutia vo veciach správnych
– Zbierka rozhodnutí NS SR 1/2020
  Najvyšší súd vydal prvú tohtoročnú Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR vo veciach správnych.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Zákon o rodine 2. aktualizované vydanie – Veľký komentár   Konferencia: Verejné obstarávanie 2020   Konferencia: Kybernetická bezpečnosť 2020
 
Zákon o rodine
2. aktualizované vydanie
– Veľký komentár

----------------

(publikácia)
  Verejné
obstarávanie 2020

-------------------
(konferencia)
  Kybernetická
bezpečnosť 2020

-------------------
(konferencia)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina