EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Téma ochrany osobných údajov stále neutícha a pravidlá jej dodržiavania si vyžadujú neustálu pozornosť. Veríme preto, že Vám vo Vašej práci pomôže naša novinka. Je ňou online verzia dvojzväzkového 2. aktualizovaného vydania Eurokódex komentára k nariadeniu GDPR, ktoré je komplexným a jedinečným zhrnutím znalostí a skúseností autorov s aplikáciou Nariadenia.

Od 1. októbra 2020 sú účinné významné zmeny v Obchodnom zákonníku aj v zákone o obchodnom registri, ich prehľad nájdete vo vybranom príspevku.

Tento mesiac sme zaradili do našej rady produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky ďalší nový výber, tentokrát k problematike práva združovania. Ak Vás táto téma zaujíma, odporúčame aj sprievodcu fungovaním najčastejšie sa vyskytujúcich neziskoviek od A po Z.

Databázu odborných článkov sme doplnili o príspevky z aktuálneho čísla Bulletinu slovenskej advokácie.

Na záver pripomíname, že novelou zákona 67/2020 Z. z. boli určené dátumy pre zrušenie prijatých lex korona opatrení v oblasti daní. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 a daň podľa tohto priznania aj zaplatiť bude potrebné do 2. novembra 2020. V epi nájdete podrobnú príručku k ich podávaniu.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020   Novinky v obchodnom registri od 1. 10. 2020
  Od 1. októbra 2020 sa mení zapisovanie viacerých údajov o subjektoch, spôsob zapisovania elektronickými prostriedkami, preukazovanie oprávnenia na užívanie nehnuteľnosti a iné.
 
Dočasná ochrana podnikateľov predĺžená do 31. 12. 2020   Dočasná ochrana podnikateľov predĺžená do 31. 12. 2020
  Vláda SR vydala nariadenie č. 253/2020 Z. z., ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany do 31. 12. 2020.
 
Bezúhonnosť vo vybraných pracovnoprávnych predpisoch   Bezúhonnosť vo vybraných pracovnoprávnych predpisoch
  Čo možno rozumieť pod pojmom bezúhonnosť v pracovnoprávnych vzťahoch, ako sa preukazuje a aké sú následky pre zamestnanca, ktorý v čase trvania pracovného pomeru prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti.
 
Združenie osôb bez právnej subjektivity   Združenie osôb bez právnej subjektivity
  Združenie predstavuje administratívne nenáročný spôsob spoločného podnikania fyzických i právnických osôb bez nutnosti založenia obchodnej spoločnosti. Umožňuje ho zmluva podľa Občianskeho zákonníka.
 
Neodkladné opatrenia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých   Neodkladné opatrenia vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
  Najčastejšie využívaný procesný inštitút dočasnej úpravy pomerov a nedostatky pri jeho využívaní.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Zákon o kontrole v štátnej správe - Komentár   Online produkt: EPI Docs – ročný prístup   Webinár: Zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch počas a po pandémii COVID-19 + vzory dokumentov zamestnávateľa
 
Zákon o kontrole
v štátnej správe
– Komentár


----------------

(publikácia)
  EPI Docs
– ročný prístup


-----------------------
(online produkt)
  COVID a zmeny
v pracovnoprávnych vzťahoch + vzory

-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina