EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Tento mesiac sme do Právneho systému EPI doplnili online verziu Eurokódex komentára k Stavebnému zákonu, ktorý poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné názory plynúce z dlhoročných skúseností autora.

Pokračujeme v rozširovaní rady produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky, tentokrát sme zaradili dve nové judikatúry, a to k problematike obvineného v trestnom konaní a k dobrým mravom.

Databázu odborných článkov sme doplnili o príspevky z aktuálneho čísla Bulletinu slovenskej advokácie.

Na záver dávame do pozornosti nový podcast PP, v ktorom Jiří Nosek, obchodný partner PP, predstavuje príbeh EPI. Dozviete sa ako EPI vzniklo a vyvíjalo sa a aké ponúka inovatívne nástroje a užívateľské funkcie.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Komentár k Civilnému sporovému poriadku – Dovolanie   Komentár k Civilnému sporovému poriadku – Dovolanie
  Dovolanie predstavuje mimoriadny opravný prostriedok prípustný voči právoplatným rozhodnutiam.
 
Interná smernica o podmienkach čerpania dovolenky   Interná smernica o podmienkach čerpania dovolenky
  Úprava práv a povinností súvisiacich so vznikom nároku zamestnancov na dovolenku a podmienky čerpania dovolenky.
 
Ústavný súd SR rozhodol o nesúlade   Ústavný súd SR rozhodol o nesúlade
  Ústavný súd rozhodol v prípade návrhov na posúdenie súladu konkrétnych ustanovení s Ústavou SR v štyroch zákonoch.
 
Povinnosti pri otváraní a zrušení prevádzkarne   Povinnosti pri otváraní a zrušení prevádzkarne
  Čo presne sa považuje za prevádzkareň, čo za združenú prevádzkareň a aké povinnosti vyplývajú pri jej otvorení, zrušení.
 
(Ne)platnosť rezervačnej zmluvy   (Ne)platnosť rezervačnej zmluvy
  Hoci ide v praxi o štandard, obsahovo je rezervačná zmluva neštandardným a nejasným zmluvným typom, ktorý vytvára rozpory pri prevode nehnuteľností.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Nariadenie GDPR – 2. aktualizované vydanie   Elektronická publikácia: Bezpečnostná politika kybernetickej bezpečnosti   Webinár: Reklama, podpora predaja a sponzoring v daniach a judikatúre
 
Nariadenie GDPR
– 2. aktualizované
vydanie


----------------

(publikácia)
  Bezpečnostná politika kybernetickej
bezpečnosti

-----------------------------------
(elektronická publikácia)
  Reklama, podpora predaja a sponzoring
v daniach a judikatúre

-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina