EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Aj tento mesiac pokračujeme v rozširovaní rady produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky, tentokrát sme zaradili dve nové judikatúry.

Výber k trovám súdneho konania obsahuje viac ako dvesto rozhodnutí rozdelených podľa použiteľnosti pri súdnom konaní podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.

Výber rozhodnutí ku konaniu podnikateľa obsahuje rozhodnutia ku konateľovi v postavení zástupcu právnickej osoby, k odmeňovaniu a súbehu výkonu funkcie konateľa s pracovnoprávnym vzťahom, ale aj k zodpovednosti za škodu, prekročeniu či obmedzeniu konateľských oprávnení.

Do databázy odborných článkov sme doplnili články z časopisu Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

Odporúčame tiež podcast s druhým dielom mini-série o čiernych stavbách a stavebnom zákone od  JUDr. Martina Píryho, ktorý je autorom Eurokódex komentára k Stavebnému zákonu aj monotematiky Čierna stavba.

Záver roka sa blíži, aby ste boli pripravení, prinášame Vám prehľad zmien v mzdových veličinách pre rok 2021.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti s konkurenčným charakterom   Súhlas zamestnávateľa s výkonom inej zárobkovej činnosti s konkurenčným charakterom
  Ako zabrániť tomu, aby zamestnanec popri zamestnaní alebo po jeho skončení pracoval pre konkurenciu?
 
Praktické poznatky konania o prípustnosti prevzatia do zdravotníckeho zariadenia   Praktické poznatky konania o prípustnosti prevzatia
do zdravotníckeho zariadenia
  Vyslovenie prípustnosti prevzatia umiestnenej osoby do zdravotníckeho zariadenia s poukazom na príklady vybraných rozhodnutí.
 
Podpisovanie pracovných zmlúv elektronicky   Podpisovanie pracovných zmlúv elektronicky
  Je dodržaná písomná forma pracovnej zmluvy, ak nebude vyhotovená v listinnej podobe, ale ako elektronický dokument?
 
Zmluvy, dohody a dodatky a ich zverejňovanie cez Centrálny register zmlúv   Zmluvy, dohody a dodatky a ich zverejňovanie cez Centrálny register zmlúv
  Čo všetko musí mať štátna organizácia zverejnené na webových sídlach, ako správne postupovať pri zverejňovaní zmlúv, dohôd a dodatkov cez Centrálny register zmlúv.
 
Príklady z praxe ku stravovaniu   Príklady z praxe ku stravovaniu
  Má zamestnanec pracujúci v nočnej zmene nárok na zabezpečenie stravovania?
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Nariadenie GDPR – 2. aktualizované vydanie   EPI konferencia: Trestné právo 2020   Webinár: Správa registratúry, archív organizácie a novela zákona účinná od 1. 1. 2021
 
Nariadenie GDPR
– 2. aktualizované
vydanie


----------------

(publikácia)
  Trestné právo
2020


-------------------
(konferencia)
  Správa registratúry, archív organizácie
a novela zákona účinná
od 1. 1. 2021
-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina