EPI noviny
 
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Dňa 1. januára 2021 nadobudol účinnosť nový zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Principiálne vychádza z právnej úpravy zákona č. 62/2020 Z. z., rozširuje okruh osôb, ktoré môžu o ochranu žiadať, a zároveň významne posilňuje práva ich veriteľov. Vybraný článok rozoberá novú právnu úpravu a jej použitie v praxi.

V produkte EPI Komentáre nájdete nový komentár k zákonu o ochrane pred odpočúvaním.

Z množstva aktuálnych príspevkov k zmenám v pracovnoprávnej problematike odporúčame napr. mzdové veličiny pre rok 2021, aktuálne zmeny v dôchodkovom poistení, či cestovné náhrady v roku 2020 a 2021.

Zaradili sme aj príspevky k zmenám v úprave dane z pridanej hodnoty pre rok 2021 a tiež k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve podnikateľov k 31. 12. 2020. Príspevok venovaný povinnostiam platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2020 podrobne vysvetľuje, kto tieto povinnosti má a ako ich môže správne splniť.

Do rozširujúcej sa rady produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky sme zaradili tri výbery judikatúr krajských súdov k CSP, CMP a SSP, v ktorých sú zahrnuté rozhodnutia vydané v rokoch 2019 a 2020. K často riešenej téme náhrad trov súdneho konania sme doplnili obsiahlu a podrobne členenú Judikatúru k trovám súdneho konania.

Dávame do pozornosti aj možnosť využívať naše právne kalkulačky, ktoré ponúkajú výpočty aktualizované pre rok 2021.

Aj v novom roku bude našim cieľom prinášať Vám podrobné informácie o zmenách v legislatíve a byť pre Vás pomocou pri ich aplikácii v praxi.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu   Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu
  Nový zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach určuje okruh osôb, ktoré môžu o ochranu žiadať a významne posilňuje práva ich veriteľov.
 
Insolvenčné trestné činy – poškodzovanie veriteľa   Insolvenčné trestné činy – poškodzovanie veriteľa
  Článok sa zameriava na podrobnú špecifikáciu ustanovenia § 239 Trestného zákona, teda trestného činu poškodzovania veriteľa.
 
Komentár k Civilnému sporovému poriadku – Dokazovanie   Komentár k Civilnému sporovému poriadku – Dokazovanie
  Dokazovanie je upravené v štvrtej hlave druhej časti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (§ 185 – § 211)
 
K postupu súdu pri odročení pojednávania a k pandémii COVID 19 ako k dôvodu pre odročenie   K postupu súdu pri odročení pojednávania
a k pandémii COVID 19 ako k dôvodu pre odročenie
  Rozsudok Krajského súdu Košice, sp. zn. 7S/77/2018 zo dňa 9. 9. 2020
 
Zákazky s nízkou hodnotou   Zákazky s nízkou hodnotou
  Videoškolenie je pomôckou pre začínajúcich verejných obstarávateľov, ale aj pre tých, ktorí si potrebujú pripomenúť jednotlivé postupy vo verejnom obstarávaní.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Stavebný zákon – Veľký komentár   EPI konferencia: Pracovné právo 2020 | 2021   Webinár: Schválené novely daňových zákonov od 1. 1. 2021
 
Stavebný zákon
– Veľký komentár


----------------

(publikácia)
  Pracovné právo
2020 | 2021

-------------------
(konferencia)
  Schválené novely daňových zákonov
od 1. 1. 2021
-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina