EPI noviny
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


na úvod pripomíname, že najneskôr do 15. februára 2021 môže zamestnanec požiadať o vykovanie ročného zúčtovania dane z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy za rok 2020.  Dôležité informácie o ročnom zúčtovaní aj príslušné tlačivo nájdete vo vybranom príspevku.

Z daňovej oblasti upozorňujeme aj na príspevok, ktorý informuje o zmenách v dani z príjmov pre rok 2021 a vybrali sme tiež aktuálne daňové tlačivá pre rok 2021.

V produkte EPI Komentáre nájdete nový komentár k zákonu o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach.

Pravidelne dopĺňame príspevky z Bulletinu slovenskej advokácie, preto v databáze nájdete aj príspevky z nového čísla. Pokračujeme aj v spolupráci so Združením pre lepšiu správu bytových domov, môžete si tak prečítať aj príspevky z nových časopisov tohto združenia.

Novinku nájdete tiež v rámci produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, tentokrát sme zaradili judikatúru k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru.

Na záver ešte odporúčame pozrieť si krátky sumár nového obsahu, ktorý sa stal súčasťou EPI Právnych systémov počas uplynulého roka.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
7 zmien podľa zákona č. 9/2021 Z. z. s najväčším vplyvom na život a podnikanie počas pandémie   7 zmien podľa zákona č. 9/2021 Z. z. s najväčším vplyvom na život a podnikanie počas pandémie
  Úľavy pri uplatňovaní práv na súdoch, úprava hlasovania orgánov právnických osôb a obmedzenie konania dražieb.
 
Príklady z praxe k pracovnému času   Príklady z praxe k pracovnému času
  Aký je nárok na dovolenku pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase? Výber príkladov z praxe k téme pracovného času.
 
Stanoviská a rozhodnutia vo veciach obchodnoprávnych – Zbierka rozhodnutí NS SR 4/2020   Stanoviská a rozhodnutia vo veciach obchodnoprávnych – Zbierka rozhodnutí NS SR 4/2020
  Najvyšší súd vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vo veciach obchodnoprávnych.
 
Rokovania samosprávnych a zákonných orgánov v čase koronakrízy   Rokovania samosprávnych a zákonných orgánov v čase koronakrízy
  Fungovanie zákonných orgánov počas mimoriadnej situácie – postupy a odporúčania.
 
K prípustnosti dôkazu zvukovým záznamom z obchodného rokovania vyhotoveného bez súhlasu osoby v konaní podľa CSP   K prípustnosti dôkazu zvukovým záznamom
z obchodného rokovania vyhotoveného bez súhlasu
osoby v konaní podľa CSP
  Rozsudok Krajského súdu Bratislava, sp. zn. 4Cob/51/2019 zo dňa 22. 10. 2020
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Stavebný zákon – Veľký komentár   EPI konferencia: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 | 2021   Webinár: Daňový poriadok v roku 2020 – 2021
 
Stavebný zákon
– Veľký komentár----------------

(publikácia)
  Zákon o informačných technológiách vo
verejnej správe
2020 | 2021
-------------------
(konferencia)
  Daňový poriadok v roku 2020 – 2021


-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina