EPI noviny
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Od januára sú účinné zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Kým do 31. 12. 2020 malý konkurz predstavoval len akúsi drobnú úpravu likvidačného konkurzu, v súčasnosti má byť v zásade osobitným typom likvidačného konkurzu.

K zavedeným zmenám sme pripravili viacero príspevkov: Malý konkurz od 1. januára 2021 po novom, Aktuálne zmeny v konkurzoch v prípadoch prepadnutia majetku, ale tiež Zoznam spriaznených osôb.

Odporúčame tiež zaujímavé nové videoškolenie pre subjekty verejnej správy, ktoré má napomôcť nielen nováčikom, ale i dlhoročným subjektom verejnej správy zorientovať sa v základných povinnostiach.

V produkte EPI Komentáre nájdete nový komentár k zákonu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Opäť sme rozšírili aj radu produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky, tentokrát sme zaradili Judikatúru k osobitným procesným postupom a odvolaniu.

A posledná novinka na záver. V časti MOJE EPI pribudla nová záložka MOJE BONUSY, kde pre Vás budeme zaraďovať zaujímavé ponuky a predplatiteľské výhody.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce (zákaz vychádzania) – platné od 3. 3. 2021   Potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce (zákaz vychádzania) – platné od 3. 3. 2021
  Tlačivo o mieste výkonu práce zamestnanca pre výnimku zo zákazu vychádzania v súlade s uznesením vlády z 28. 2. 2021.
 
Počítanie doby pri nevymožiteľných pohľadávkach a oprava základu dane   Počítanie doby pri nevymožiteľných pohľadávkach a oprava základu dane
  Aký je termín na vykonanie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke?
 
Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roku 2021   Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v roku 2021
  Kto, za akých podmienok a v akej výške platí preddavky na daň z príjmov v roku 2021?
 
Základné povinnosti pri nakladaní s odpadom s dôrazom na zdravotnícky odpad   Základné povinnosti pri nakladaní s odpadom s dôrazom na zdravotnícky odpad
  Ako nakladať so zdravotníckym alebo iným podobným odpadom vrátane potenciálne infikovaného odpadu?
 
Komentár k Civilnému sporovému poriadku – Obnova konania   Komentár k Civilnému sporovému poriadku
– Obnova konania
  Žaloba na obnovu konania je upravená v druhej hlave štvrtej časti zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (§ 397 – § 418)
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Úplné znenia zákonov (ÚZZ)   EPI konferencia: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2020 | 2021   Webinár: Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku 2021 – pre ekonómov
 
Úplné znenia
zákonov (ÚZZ)----------------

(publikácia)
  Zákon o informačných technológiách vo
verejnej správe
2020 | 2021
-------------------
(konferencia)
  Sprievodca finančnou kontrolou a jej novelizáciou v roku
2021 – pre ekonómov
-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina