EPI noviny
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Okrem daňových povinností týmto dňom dominujú aj zmeny v pracovnoprávnej oblasti. Zaradili sme preto množstvo vysvetľujúcich článkov, príkladov z praxe a tiež videoškolení, ktoré Vám poskytnú odpovede na otázky a poskytnú usmernia pri aplikácii zmien v praxi.

Do databázy odborných článkov sme doplnili aj príspevky z Bulletinu SAK čísla 1-2/2021čísla 3/2021.

V produkte EPI Komentáre nájdete nový komentár k zákonu o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia.

Tento mesiac sme rozšírili oblasť Trestné právo, kde nájdete judikatúru k znalcovi v trestnom konaní.

V oblasti Správne právo nájdete online podobu diela Judikatúra Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore. Ide už o tretie z úspešnej série diel, na ktorých tvorbe sa podieľal sudca Najvyššieho súdu JUDr. Milučký.

Jednotlivé oblasti z produktovej rady Eurokódex judikatúra a monotematiky sú dostupné aj samostatne.

V novej záložke MOJE BONUSY máte možnosť stiahnuť si pdf verziu Ústavy SR a zákona o konkurze a reštrukturalizácii v prehľadnej podobe s označením posledných zmien.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Dobrá povesť právnickej osoby, prostriedky a následky jej porušenia   Dobrá povesť právnickej osoby, prostriedky a následky jej porušenia
  Pojem dobrá povesť právnickej osoby, v čom spočíva neoprávnený zásah, ako sa môže právnická osoba brániť proti takému zásahu a aké sú následky zásahu do dobrej povesti právnickej osoby.
 
Poskytovanie stravného zamestnancom v praxi od 1. 3. 2021 (daňovo-účtovný pohľad) – videoškolenie   Poskytovanie stravného zamestnancom v praxi
od 1. 3. 2021 (daňovo-účtovný pohľad) – videoškolenie
  Videoškolenie s Vladimírom Ozimým vás z daňového hľadiska sprevádza novinkou v Zákonníku práce, ktorá od 1. 3. 2021 umožňuje zamestnancovi vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie.
 
Zásadné zmeny v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním   Zásadné zmeny v nadobúdaní vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam vydržaním
  Dlhé roky sa vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo práva zodpovedajúceho vecného bremenu osvedčovalo vydaním notárskej zápisnice – osvedčenia o vydržaní. Od 1. 5. 2021 zásadná zmena.
 
Aktuálne zmeny v oblasti inšpekcie práce   Aktuálne zmeny v oblasti inšpekcie práce
  Zmena zákona o inšpekcii práce od 1. 4. 2021 kladie dôraz na zníženie administratívnej a finančnej záťaže podnikateľských subjektov, ako aj na zefektívnenie výkonu inšpekcie práce.
 
Aktuálne otázky a odpovede k stravovaniu zamestnancov   Aktuálne otázky a odpovede k stravovaniu zamestnancov
  Odpovede na vybrané otázky súvisiace s aktuálnou zmenou v právnej úprave stravovania zamestnancov.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Stavebný zákon – Veľký komentár   EPI konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia 2021   Webinár: Vymáhanie pohľadávok v praxi – zabezpečenie, postup a možnosti + VZORY
 
Stavebný zákon
– Veľký komentár----------------

(publikácia)
  Konkurz
a reštrukturalizácia
2021

-------------------
(konferencia)
  Vymáhanie pohľadávok
v praxi – zabezpečenie, postup a možnosti
+ VZORY
-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina