EPI noviny
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Aj tento mesiac prinášame prehľad noviniek, ktoré pribudli v obsahu Právneho systému EPI.

V produkte EPI Komentáre nájdete nový komentár k zákonu o nadáciách.

Do oblasti Občianske právo v produktovej rade Eurokódex judikatúra a monotematiky sme zaradili dve nové diela. Kúpne a darovacie zmluvy, ale aj iné zmluvy o prevode vlastníctva, sú veľmi v praxi veľmi frekventované. To však neznamená, že ich použitie je vždy jednoznačné a bez komplikácií. Náš nový výber – Judikatúra k zmluvám o prevode vlastníctva – obsahuje až 140 súdnych rozhodnutí, ktoré Vám pomôžu vyriešiť prípadné nejasnosti.

Odporúčame tiež novú publikáciu Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka, ktorá podrobne analyzuje existujúcu judikatúru k tejto téme.

Na záver dávame do pozornosti novú sériu štyroch videoškolení s JUDr. Maslákom, PhD. k téme urbárov, pozemkových úprav a majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Konanie o potvrdení vydržania podľa Civilného mimosporového poriadku (aj nové vzory podaní)   Konanie o potvrdení vydržania podľa Civilného mimosporového poriadku (aj nové vzory podaní)
  K novej úprave vydržania od 1. 5. 2021 a vzory podaní k novému postupu.
 
Zamestnávateľ verzus zástupcovia zamestnancov – práva a povinnosti   Zamestnávateľ verzus zástupcovia zamestnancov – práva a povinnosti
  Prehľadný súhrn, kedy je zamestnávateľ povinný zapojiť zástupcov zamestnancov do svojho rozhodovacieho procesu a aké následky pre neho vyplývajú, ak si túto povinnosť nesplní.
 
Insolventnosť podnikateľských subjektov   Insolventnosť podnikateľských subjektov
  Tento príspevok sa venuje definícii úpadku, ako aj spôsobom jeho riešenia, teda konkurzu a reštrukturalizácii.
 
Články z časopisu Združenia pre lepšiu správu bytových domov   Články z časopisu Združenia pre lepšiu správu bytových
domov
  Výber odborných príspevkov z nového čísla časopisu.
 
Príklady z praxe k odpisu pohľadávok   Príklady z praxe k odpisu pohľadávok
  Ako postupovať pri odpise pohľadávky neprihlásenej do konkurzu?
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Správne trestanie na Slovensku a v európskom priestore - Judikatúra   EPI konferencia: Konkurz a reštrukturalizácia 2021   Webinár: Interné smernice – ich význam, povinné náležitosti a použitie v účtovnej praxi
 
Správne trestanie
na Slovensku
a v európskom
priestore – Judikatúra

----------------

(publikácia)
  Konkurz
a reštrukturalizácia
2021

-------------------
(konferencia)
  Interné smernice – ich význam, povinné náležitosti a použitie v účtovnej praxi
-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina