EPI noviny
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


V Právnom systéme EPI pribudlo aj tento mesiac množstvo nových informácií a príspevkov.

V produkte EPI Komentáre nájdete nový komentár k  zákonu o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia. Okrem podrobného vysvetlenia jednotlivých ustanovení obsahuje rozsiahly výber 90 súvisiacich rozhodnutí súdov.

Do oblasti Občianske právo v produktovej rade Eurokódex judikatúra a monotematiky sme zaradili Judikatúru k zmluvám o prenechaní vecí na užívanie – obsahuje až 165 rozhodnutí, ktoré sa týkajú nájomnej zmluvy, jej vzniku, trvania a zániku, jednotlivo napr. k nájmu bytu a nebytového priestoru, k plateniu nájomného, k výpovedi z nájmu, k bytovým náhradám aj k podnájmu. Súčasťou sú tiež rozhodnutia k zmluve o ubytovaní, ako aj k zmluvám o pôžičke a výpožičke.

Odporúčame tiež nový výber z oblasti Daňové právo -  Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dani z pridanej hodnoty. Publikácia obsahuje vybrané rozhodnutia vydané správnymi senátmi Najvyššieho súdu SR, predmetom ktorých bolo rozhodovanie vo veciach podaných správnych žalôb proti rozhodnutiam Finančného riaditeľstva SR v súvislosti s predpísaním rozdielu dane z pridanej hodnoty daňovými úradmi vo väzbe na dokazovanie podľa Daňového poriadku.

Do databázy odborných článkov sme doplnili aj príspevky z Bulletinu SAK č. 4/2021 a tiež z časopisu Zlepšovák správcu bytových domov č. 18/2021.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zmeny v zákone o upomínacom konaní a v CSP účinné od 1. júla 2021   Zmeny v zákone o upomínacom konaní a v CSP účinné
od 1. júla 2021
  Zmeny týkajúce sa posudzovania „vecného odôvodnenia“ pri podaní odporu, ktoré sa dotknú fyzických osôb – spotrebiteľov.
 
Referendum o predčasných voľbách a Ústava Slovenskej republiky   Referendum o predčasných voľbách a Ústava
Slovenskej republiky
  Priblíženie platnej ústavnej úpravy referenda, osobitne vo vzťahu k možnému referendu o predčasných voľbách.
 
Zmeny v umiestňovaní reklamných stavieb   Zmeny v umiestňovaní reklamných stavieb
  Nové nástroje boja proti vizuálnemu smogu zavedené zmenou stavebného zákona
(od 1. 5. 2021) a zmenou zákona o pozemných komunikáciách (od 1. 6.2021).
 
Vymáhanie pohľadávok v praxi z pohľadu podnikateľa – videoškolenie   Vymáhanie pohľadávok v praxi z pohľadu podnikateľa – videoškolenie
  Ako najjednoduchšie zabezpečiť pohľadávku, zabrániť omeškaniu so splatnosťou, resp. prípadnou nevymožiteľnosťou dlhu a ako správne a efektívne postupovať pri vymáhaní pohľadávky/dlhu.
 
Infozákon – „živé“ súdne konania a ochrana osobných údajov   Infozákon – „živé“ súdne konania a ochrana osobných údajov
  Rozhodnutia zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 2/2021 vo veciach správnych.
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Úplné znenia zákonov (ÚZZ)   EPI konferencia: Odpadové hospodárstvo 2021   Webinár: Aktuálne pravidlá a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2021
 
Úplné znenia zákonov (ÚZZ)


----------------

(publikácia)
  Odpadové
hospodárstvo 2021


------------------------
(EPI konferencia)
  Aktuálne pravidlá
a trendy pre správu registratúry a archív organizácie v roku 2021
-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina