EPI noviny
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Z obsahu, ktorý tento mesiac pribudol do Právneho systému EPI, dávame do pozornosti tieto novinky.

Do produktu EPI komentáre sme pridali dva nové komentáre. Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní podrobne objasňuje jednotlivé ustanovenia zákona a uvádza aj početnú súvisiacu judikatúru.

Problematika environmentálnych záťaží sa dotýka nielen činnosti príslušných orgánov, ale tiež obcí a v neposlednom rade vlastníkov dotknutých nehnuteľností. Ich riešenie má veľký význam aj z hľadiska investičných zámerov. Ak vás táto téma zaujíma, odporúčame nový komentár.

Do série judikatúr k dokazovaniu v trestnom práve pribudla ďalšia novinka, tentokrát Judikatúra k zabezpečovaniu informácií dôležitých pre trestné konanie (informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti).

Do databázy odborných článkov sme doplnili aj príspevky z aktuálneho čísla Bulletinu slovenskej advokácie č. 5/2021.

A na záver odporúčame videoškolenia, ktoré sa zameriavajú na povinnosti firiem a obcí v odpadovom hospodárstve.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021   Elektronický obchod a uplatňovanie DPH od 1. 7. 2021
  Od 1. júla nadobúdajú účinnosť nové pravidlá DPH pri predaji tovaru na diaľku.
 
Dočasné pridelenie zamestnancov medzi ovládajúcou a ovládanou osobou   Dočasné pridelenie zamestnancov medzi ovládajúcou a ovládanou osobou
  V prípade dočasného pridelenia vzniká trojstranný vzťah. V článku sa zameriame na pridelenie zamestnanca zamestnávateľom.
 
Predbežná informácia k legislatívnemu návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov   Predbežná informácia k legislatívnemu návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov
  K návrhu novely daňového poriadku s plánovanou účinnosťou od 15. novembra 2021 a od 1. januára 2022.
 
Rozhodovanie v režime infozákona s aspektom na ochranu autorských práv   Rozhodovanie v režime infozákona s aspektom na ochranu autorských práv
  Osobitosti odvolacieho procesu, ktorý je v režime infozákona špecifický, s dôrazom na žiadosti o poskytovanie duševného vlastníctva.
 
Prehľad povinností z pohľadu ochrany osobných údajov pri vzniku, priebehu a zániku spoločnosti   Prehľad povinností z pohľadu ochrany osobných údajov pri vzniku, priebehu a zániku spoločnosti
  Aké povinnosti vyplývajú z Nariadenia GDPR pre spoločnosť, ktorá spracúva osobné údaje?
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka   EPI konferencia: Stavebné právo 2021   Webinár: Nová legislatíva pre E-SHOPY
 
Nadobudnutie vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti
od nevlastníka

----------------

(publikácia)
  Stavebné právo
2021


------------------------
(EPI konferencia)
  Nová legislatíva
pre E-SHOPY


-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina