EPI noviny
EPI noviny
facebook
 

Vážený/á pán/pani,


Aj v lete pokračujeme v dopĺňaní našej rady produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky. Do oblasti Pracovné právo pribudol nový výber judikatúry, tentokrát k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa – BOZP a ochrane majetku.

V produkte EPI Komentáre nájdete nový komentár k zákonu o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.

Neprehliadnite tiež nové videoškolenia k  s Mgr. Miroslavou Mošonovou, ktorá pôsobí v inšpekcii práce. Týkajú sa praktických tém pre každého zamestnávateľa, konkrétne dovolenky v roku 2021/2022, BOZP počas home office a miezd v roku 2021 podľa stupňov náročnosti.

Pravidelne dopĺňame aj príspevky z Bulletinu slovenskej advokácie, v databáze nájdete príspevky z aktuálneho čísla.

Na záver ešte dávame do Vašej pozornosti nové vybrané rozsudky Veľkej komory ESĽP z roku 2021 a tiež rozhodnutia vo veciach správnych, ktoré Najvyšší súd SR zaradil do novej Zbierky rozhodnutí NS SR č. 3/2021.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Cielenie reklám na užívateľov sociálnych sietí   Cielenie reklám na užívateľov sociálnych sietí
  Od 13. 4. 2021 je schválené nové Usmernenie o zacielení na užívateľov sociálnych médií.
 
Automobil a lízing – nové príklady z praxe   Automobil a lízing – nové príklady z praxe
  Výber odpovedí na otázky z praxe podnikateľov k automobilu a lízingu.
 
Susedské spory a postup obce pri uplatňovaní § 5 Občianskeho zákonníka   Susedské spory a postup obce pri uplatňovaní § 5 Občianskeho zákonníka
  Úvod do problematiky postupu obce pri uplatňovaní § 5 OZ procesné konanie pri uplatňovaní § 5 OZ a vzory základných tlačív pre obce.
 
Uzatváranie zmlúv na diaľku a elektronický podpis, zmluvy so skenom podpisu   Uzatváranie zmlúv na diaľku a elektronický podpis, zmluvy so skenom podpisu
  Ako podpisovať zmluvy na diaľku, aby dokumenty boli platné a ako je to napríklad s použitím elektronického podpisu ako dôkazu v súdnom konaní?
 
Súdom priznaná náhrada mzdy a úroky z omeškania – daň, odvody   Súdom priznaná náhrada mzdy a úroky z omeškania – daň, odvody
  Rozsudkom je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi náhradu mzdy s úrokom z omeškania. Platia sa aj odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a daň z príjmov aj z úrokov z omeškania?
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka   Konferencia: Odpadové hospodárstvo 2021 - VII. ročník   Webinár: Cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR
 
Nadobudnutie vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti
od nevlastníka

----------------

(publikácia)
  Odpadové
hospodárstvo 2021
– VII. ročník

------------------------
(EPI konferencia)
  Cookies a sociálne
siete z pohľadu GDPR


-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina