EPI noviny
EPI noviny

Vážený/á pán/pani


na úvod pripomíname blížiaci sa termín splnenia nových povinností vo vzťahu k Obchodnému registru. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie vo vybranom príspevku.

Z ďalších aktuálnych informácií a noviniek v obsahu vyberáme nové videoškolenie s názvom Trestné a finančné následky konania štatutára a vedúceho zamestnanca, ktoré ponúka praktický návod, ako postupovať pri trestnej zodpovednosti súvisiacej s pracovnoprávnymi vzťahmi, BOZP alebo GDPR.

Ani tentokrát sme nevynechali našu radu produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky. Do oblasti Pracovné právo pribudol nový výber judikatúry k téme doručovania a do oblasti Obchodné právo k obchodnoprávnym zmluvám o prevode vlastníctva.

Pravidelne aktualizujeme a dopĺňame aj produkt Vzory zmlúv a právnych podaní, v ktorom nájdete takmer 1500 aktuálnych vzorov.  Nájdete tu napríklad aj vzory súvisiace s konaním valných zhromaždení obchodných spoločností.

Z množstva nových príspevkov ohľadom noviniek v legislatíve vyberáme príspevok, ktorý rozoberá zmeny v živnostenskom zákone, a tiež príspevok ohľadom ďalšej vlny znižovania administratívnej záťaže.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Obchodný register – nové oznamovacie povinnosti k 30. 9.2021   Obchodný register – nové oznamovacie povinnosti
k 30. 9.2021
  Blíži sa termín na splnenie povinnosti potvrdiť zapísané údaje vzťahujúca sa k organizačným zložkám a zahraničným právnickým osobám. Povinnosť doplnenia novozapisovaných identifikačných údajov najneskôr do 30. 9. 2022.
 
Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca   Dohoda o hmotnej zodpovednosti zamestnanca
  Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednosti, jej formálne a obsahové náležitosti. Predpoklady a právne následky hmotnej zodpovednosti zamestnanca a súvisiaca rozhodovacia prax súdov.
 
Aplikácia daňového poriadku pri aktuálnych praktických prípadoch v oblasti správy daní v roku 2021   Aplikácia daňového poriadku pri aktuálnych praktických prípadoch v oblasti správy daní v roku 2021
  Možnosť prerušenia daňovej kontroly, počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, uplatnenie inštitútu ručenia za DPH a ustanovenie zástupcu právnickej osobe správcom dane.
 
Zmeny v platení koncesionárskych poplatkov pre podnikateľov   Zmeny v platení koncesionárskych poplatkov
pre podnikateľov
  Príspevok približuje povinnosti podnikateľov ako aj jednotlivé zmeny, ktoré prináša novela zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS od 1.7.2021.
 
Rozsudok ESĽP k povinnému očkovaniu detí   Rozsudok ESĽP k povinnému očkovaniu detí
  Rozsudok ESĽP, 47621/13 zo dňa 8. 4. 2021, Vavřička a ostatní proti ČR
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Trovy súdneho konania – Judikatúra   Konferencia: Kybernetická bezpečnosť 2021 – III. ročník   Webinár: Osobitne chránení zamestnanci
 
Trovy súdneho
konania – Judikatúra


----------------

(publikácia)
  Kybernetická
bezpečnosť 2021
– III. ročník
------------------------
(EPI konferencia)
  Osobitne chránení
zamestnanci

-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina