EPI noviny
EPI noviny

Vážený/á pán/pani,


S radosťou informujeme o novej výnimočnej spolupráci. V právnom systéme EPI môžete nájsť aj zborníky z vedeckých konferencií organizovaných Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Dostupnými sa stávajú desiatky odborných príspevkov z oblasti verejného, súkromného či medzinárodného práva, ako aj právnej teórie a príspevky, ktoré reagujú na rozličné právne inštitúty a problémy aplikačnej praxe.

V rade produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky pribudli dve novinky. Do oblasti Občianske právo sme doplnili Judikatúru k doručovaniu. Sériu judikatúr k dokazovaniu v trestnom konaní uzatvárame poslednou judikatúrou k danej téme, ktorou je Judikatúra k zásadám dokazovania v trestnom konaní.

Pravidelne dopĺňame aj príspevky z Bulletinu slovenskej advokácie, v databáze preto nájdete príspevky z aktuálneho čísla.

A na záver odporúčame nové videoškolenia k novele zákona o finančnej správe a k zverejňovaniu zmlúv, faktúr a objednávok v čase pandémie COVID-19.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom“   Zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti
s „očkovacím zákonom“
  K oprávneniam prevádzkovateľov na kontrolu dokladov, ktorými sa dotknuté osoby preukážu pri vstupe do prevádzky, čiže aj na pracovisko.
 
Zaostrené na GDPR   Zaostrené na GDPR
  Prehľad vybraných článkov zameraných na tému GDPR, ktoré pribudli v ostatnom štvrťroku.
 
Neoprávnené zamestnávanie a neoprávnené podnikanie   Neoprávnené zamestnávanie a neoprávnené podnikanie
  Informácie o zamestnávaní/podnikaní v rozpore s právnymi predpismi a o sankciách pre podnikateľov/zamestnávateľov.
 
Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zákone o dani z príjmov   Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
v zákone o dani z príjmov
  Podmienky uznávania daných výdavkov ako daňových.
 
Podcast: Mediácia a jej prínos, 1. časť   Podcast: Mediácia a jej prínos, 1. časť
  Je možné riešiť a vyriešiť konflikty nekonfliktne?
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Najvyšší súd SR k dani z pridanej hodnoty – Judikatúra   Konferencia: Verejné obstarávanie 2021   Webinár: Zamestnávanie mladistvých, cudzincov, štátnych príslušníkov členského štátu EÚ a tretích krajín
 
Najvyšší súd SR k dani
z pridanej hodnoty – Judikatúra----------------

(publikácia)
  Verejné obstarávanie
2021------------------------
(EPI konferencia)
  Zamestnávanie mladistvých, cudzincov, štátnych príslušníkov členského štátu EÚ a tretích krajín
-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina