EPI noviny
EPI noviny

Vážený/á pán/pani {%%FirstName%%} {%%LastName%%}


Veľmi sa tešíme, že Vám môžeme predstaviť online podobu Eurokódex komentára k zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Jeho tlačenú verziu pripravuje vydavateľstvo Eurokódex a bude dostupná v závere tohto roka.

Tento mesiac sme do oblasti Obchodné právo v rade produktov Eurokódex judikatúra a monotematiky doplnili Judikatúru k zmluve o dielo. Výber obsahuje takmer 300 rozhodnutí slovenských a českých súdov, veríme preto, že Vám bude výbornou pomôckou pri riešení nejasností o aplikácii druhého najčastejšieho zmluvného typu v obchodno-záväzkových vzťahoch.

Pravidelne dopĺňame aj príspevky z Bulletinu slovenskej advokácie, v databáze preto nájdete príspevky z aktuálneho čísla.

A na záver prinášame dôležitú a pre užívateľov veľmi užitočnú novinku, ktorou je nové a rozšírené vyhľadávanie. Pozrite si predstavenie hlavných vylepšení a zmien vo vyhľadávaní v Rozhodnutiach súdov.


Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Príjemné čítanie praje

Mgr. Andrea Sládková – manažér produktovej skupiny

Mgr. Andrea Sládková
manažér produktovej skupiny

 
 
Najčítanejšie:
 
Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti   Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
  Novela vyvolala v rámci pripomienkového konania silné vášne a nečakane sa stretla s intenzívnym odporom, najmä z dôvodov zásadného rozšírenia právomocí NBÚ.
 
Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku   Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku
  U daňovníkov s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti je možné pri používaní vlastného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku uplatniť výdavky.
 
Postavenie kánonického práva   Postavenie kánonického práva
  Aké má kánonické právo postavenie vo vzťahu k právnemu poriadku Slovenskej republiky?
 
Novela zákona o odpadoch   Novela zákona o odpadoch
  Účinnosť väčšiny zmien je k 1. 11. 2021, ide napr. o pôvodcu odpadu v objektoch, zneškodňovanie BRO z potravinárstva, nelegálne uložený odpad, zverejňovanie informácií o komunálnom odpade.
 
Podcast: Spolok na ochranu osobných údajov – zodpovedná osoba   Podcast: Spolok na ochranu osobných údajov
– zodpovedná osoba
  Potrebuje každá firma zodpovednú osobu dohliadajúcu na dodržiavanie GDPR?
 
 
Odporúčame:
 
Publikácia: Trovy súdneho konania – Judikatúra   Konferencia: Verejné obstarávanie 2021   Webinár: Zložky vlastného imania a daňové dosahy pre spoločnosť a spoločníkov
 
Trovy súdneho konania
– Judikatúra----------------

(publikácia)
  Verejné obstarávanie
2021


------------------------
(EPI konferencia)
  Zložky vlastného
imania a daňové
dosahy pre spoločnosť
a spoločníkov
-------------
(webinár)
 
 
telefón
 
telefón:
041 / 70 53 222
mail
 
e-mail:
objednavky@pp.sk
shop
 
e-shop:
www.zakon.sk
 
PP, Poradca podnikateľa 30 ROKOV S VAMI
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina